دانشمندان دانشگاه وارویک منشأ سرطان را کشف کردند

تحقیقات دانشگاه وارویک بینش‎های جدیدی را در مورد علت اصلی سرطان طی تقسیم سلولی نشان می‌دهد و راه‌حل‌های بالقوه را برای جلوگیری از آن ارایه می‌‎کند.

بر‌بنیاد اطلاعات وب‌سایت اسکیتیج‎دیلی، هنگامی که یک سلول به‌طور غیرطبیعی تقسیم می‌‎شود، تعداد کروموزوم‌‎های صحیح را با دو سلول جدید به اشتراک نمی‌‎گذارد و این کاستی منجر به سرطان می‌شود.

تحقیقات جدید دانشکده پزشکی وارویک با استفاده از «جراحی سلولی»، دلیل و چگونه‌گی این اتفاق را کشف کرده است.

هنگامی که یک سلول به‌طور طبیعی تقسیم می‌‎شود، یک کپی تکراری از هر کروموزوم ایجاد می‌کند و سپس آن‌ها را به‌طور مساوی بین دو سلول جدید به اشتراک می‌گذارد. این عملکرد توسط یک ماشین پیچیده در سلول به نام «میتوتیک اسپیندل» انجام می‌شود.

به گفته اسکیتیج‎دیلی، ‌اگر در این مرحله مشکلی پیش بیاید، دو سلول جدید «آنئوپلویید» خواهند بود؛ به این معنا که تعداد کروموزوم‌های درستی ندارند و در هنگام اشتراک‌گذاری اطلاعات ژنتیکی اشتباه می‌کنند.

سلول‌های سرطانی «آنئوپلویید» هستند، بنابراین درک این‌که چگونه و چرا چنین چیزی اتفاقی می‌افتد، برای یافتن چگونه‌گی منشأ بیماری بسیار مهم است.

تیم تحقیقاتی پروفسور استفان رویل در دانشکده پزشکی وارویک دقیقاً این را شناسایی کرده است. آن‌ها دریافته‌اند که برخی از کروموزوم‌ها می‌توانند گم شوند و در مجموعه‌ای از غشاها که در ناحیه‌ای در اطراف «اسپیندل سلولی» وجود دارد، به دام بیفتند. این عملیه اشتباه از تقسیم مناسب کروموزوم‌ها جلوگیری کرده و منجر به تقسیم سلولی غیرطبیعی می‌شود.

تقسیم سلولی غیرطبیعی، می‌تواند باعث سرطان شود. آن‌ها کشف خود را با انجام نوعی «جراحی» روی سلول‌های زنده انجام داده‌اند.

محققان راهی ابداع کردند تا گره‌های غشایی را که کروموزوم‌ها در آن به دام می‌افتند، از بین ببرند و در نتیجه کروموزوم‌ها توسط اسپیندل نجات یابند.

دکمه بازگشت به بالا