غنی برای مجلس سنا سه عضو جدید انتصاب کرد

۸صبح، کابل: رییس جمهور غنی با صدور سه فرمان جداگانه سه عضو جدید برای مجلس سنا معرفی کرد. بر اساس این فرمان‌ها که روز جمعه، بیستم ثور صادر شده است، محمدولی علی‌زی، محمداکبر استانکزی و لیاقت‌الله بابکرخیل به عنوان اعضای جدید و انتصابی مجلس سنا از سوی ریاست جمهوری گماشته شده‌اند.

محمدولی علی‌زی به جای محمدنادر صفری، اکبر استانکزی به جای محمدعوض یاری و لیاقت‌الله بابکرخیل به جای محمدعثمان رحمانی به عنوان سناتوران جدید انتصاب شده‌اند.

فرمان‌های ریاست جمهوری با استناد به بند سوم ماده ۸۴ قانون اساسی صادر شده است.

در این ماده از قانون اساسی نحوه گزینش اعضای مجلس سنا توضیح داده شده است. بر اساس ماده ۸۴ قانون اساسی اعضای مجلس سنا از میان اعضای شورای ولایتی هر ولایت به انتخاب این شورا برای چهار سال گزینش می‌شود. به همین ترتیب از جمله اعضای شوراهای ولسوالی‌های هر ولایت، یک نفر به انتخاب همین شورا برای مدت سه سال به مجلس سنا معرفی می‌شود.

هم‌چنان بر اساس بند سوم ماده ۸۴ قانون اساسی رییس جمهور صلاحیت دارد که یک سوم باقی‌مانده اعضای مجلس سنا را برای مدت پنج سال از میان «شخصیت‌های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نماینده‌گان معلولین و معیوبین و دو نفر از نماینده‌گان کوچی‌ها» تعیین کند.

مجلس سنا ۱۰۲ عضو دارد. بر اساس قانون یک سوم اعضای این مجلس از سوی رییس جمهور انتصاب می‌شود.

دور هفدهم تقنینی شورای ملی در ششم ثور افتتاح شد. مجلس سنا پس از آن در جلسات نخستین خود اعضای هیأت اداری خود را برگزید.

 

دکمه بازگشت به بالا