حکومت پاسخ‌گو، رسانه‌ی مسئول

به مناسبت روز جهانی مطبوعات طی هفته‌ی جاری نشست‌های متعددی در کابل برگزار شد. این نشست‌ها کمک می‌کند تا مشکلات آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانه‌ها، دست‌رسی به معلومات به شکل بنیادی و همه‌جانبه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

آزادی بیان در کشور محصول مبارزات طولانی و آزادی‌خواهانه‌ی پیشگامان راه آزادی، مردم و حکومت در شرایط جاری است. مهم‌تر از همه همکاری همه‌جانبه‌ی رسانه‌ها، نهادهای خبرنگاری و حکومت در نهادینه‌کردن ارزش‌های قانون اساسی و آزادی بیان مهم به شمار می‌رود.

کمیته‌ی مشترک

حکومت وحدت ملی به منظور رسیده‌گی به امنیت خبرنگاران و بررسی دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران کمیته‌ی مشترکی را به رهبری استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد کرده است. در این کمیته، نهادهای مختلف دولت به شمول نماینده‌گان اتحادیه‌های خبرنگاری شامل ‌اند. این کمیته، به صورت منظم هر ماه نشست داشته و موضوعات مربوط به امنیت و خشونت علیه خبرنگاران را مورد بررسی قرار می‌دهد. خوشبختانه این کمیته با فضای مساعد کاری‌ای که ایجاد کرده است، موارد زیادی از مشکلات حل و دوسیه‌های زیادی نیز از بی‌سرنوشتی خارج شده است. این کمیته، نمونه‌ی موفقی از همکاری متقابل رسانه و حکومت در بخش تأمین مصونیت و رسیده‌گی به مطالبات قانونی خبرنگاران و رسانه‌های محترم می‌باشد.

کمیته‌ی هماهنگی برای دست‌رسی به اطلاعات:

رییس جمهور در نشستی با شماری از خبرنگاران از ایجاد کمیته‌ی هماهنگی برای دست‌رسی به اطلاعات استقبال کرد. این کمیته قرار است به ریاست یکی از مقام‌های ارشد حکومت وحدت ملی با ترکیب نهادهای خبری و رسانه‌ها ایجاد شود. هدف اساسی این کمیته، کمک به دست‌رسی به معلومات می‌باشد. خوش‌بختانه قانون دست‌رسی به اطلاعات تعدیل شده و فرصت‌های مساعدی را برای شهروندان و خبرنگاران ایجاد کرده است. کمیسیون نظارت دست‌رسی به اطلاعات با نظارت و پیگری خوب می‌تواند در نظارت از این قانون نقش برازنده‌ای داشته باشد.

حمایت از گزارش‌های تحقیقی

رییس جمهور غنی یک روز پس از مراسم تحلیف، قانون دست‌رسی به معلومات را توشیح کرد. این قانون به ویژه برای گزارش‌های تحقیقی کمک می‌کند تا به معلومات دست‌رسی داشته باشند. رییس جمهور در شورای عالی حاکمیت قانون هدایت داده است تا گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها و نهادها مورد ارزیابی و توجه جدی قرارگیرد. رییس جمهور همچنان به همه‌ی سخنگویان هدایت داده است که بدون گرایش سلیقه‌ای معلومات را به همه‌ی رسانه‌ها به صورت یک‌سان شریک کنند. رییس جمهور طی حکم جداگانه همه‌ی ادارات را وظیفه داده است تا در کنار سخنگویان، سه تن دیگر از مقام ارشد ادارات در ارائه‌ی معلومات همکاری کنند.

عفو جریمه‌های مالیاتی‌

رییس جمهور در دیدار با شماری از خبرنگاران به معاون محترم دفتر مقام عالی ریاست جمهوری هدایت داده است تا موضوع حل مشکلات مالی خبرنگاران در سه هفته‌ی آینده به مجلس کابینه ارایه کند.

همچنان رییس جمهور هدایت داده است تا اعلانات دولتی به صورت عادلانه برای رسانه‌ها توزیع شود.

حمایت از صندوق خبرنگاران

رییس جمهور از ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران استقبال کرده و وعده داده است که ضمن کمک شخصی به صندوق از دیگر منابع ملی و بین‌المللی برای جذب امکانات برای این صندوق تلاش خواهد کرد.

این صندوق با مدیریت خوب می‌تواند به منبع قوی‌ای برای حمایت از خبرنگاران بدل شود. متأسفانه موارد زیادی بوده است که خبرنگاران محترم در نبود منابع لازم مالی با مشکلات در تأمین هزینه‌های درمان و همچنان تأمین منابع برای دوام کار مواجه شده‌اند.

حمایت از حقوق خبرنگاران

حکومت آماده‌ی هر نوع همکاری در بخش حمایت از حقوق خبرنگاران است. بحث تقاعد، سابقه‌ی کاری و نوع قراردادهایی که با خبرنگاران صورت می‌گیرد، از موضاعات مهمی بوده که همواره در ملاقات‌ها با رییس جمهور مطرح می‌شود.

اکنون در مطابقت به قانون، حکومت آماده است که در این بخش مسئولیت‌های خویش را انجام دهد. وزارت کار وظیفه دارد تا بستر‌های اجرایی را برای تأمین حقوق خبرنگاران فراهم کند. اما در این بخش همکاری و توجه رسانه‌های آزاد به موضوع حقوق خبرنگاران بی‌نهایت مهم می‌باشد. متأسفانه تا حالا خبرنگاران در رسانه‌های آزاد فاقد قرار‌دادهای روشن، سابقه‌ی کاری، تقاعد و حمایت‌های لازم در حالات جنگی و حوادث پس از رویداد‌ها می‌باشند.

همکاری متقابل

حکومت از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها حمایت می‌کند. حکومت آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها و نقد سازنده را برای اصلاح کشور مهم و مفید می‌داند.

آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها در یک فضای مصون در پرتو همکاری متقابل خبرنگاران، نهادهای خبرنگاری و حکومت امکان‌پذیر است. تقابل این دو نهاد «رسانه و حکومت» می‌تواند به جریان اطلاع‌رسانی آسیب بزند.

متأسفانه در برخی موارد شماری از نهادهای خبرنگاری در موقف‌گیری‌های خویش بیشتر رویکرد سیاسی داشته‌اند. ما انتظار داریم که نهادهای خبرنگاری در نقش واسطه‌های خوب میان حکومت و رسانه‌ها در تأمین روابط بهتر و دفاع از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران به شکل منصفانه و مسلکی عمل کنند.

ما می‌توانیم با حکومت پاسخ‌گو و رسانه‌ی مسئول، آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه را تقویت کرده و به حیث یک ارزش نهادینه کنیم.

دکمه بازگشت به بالا