بانوان خبرنگار از وجود تبعیض در رسانه‌ها شکایت دارند

عبدالاحمد حسینی

شماری از زنان خبرنگار و هم‌چنان نهادهای حامی رسانه‌ها از وجود تبعیض در برابر استخدام زنان خبرنگار در رسانه‌ها شکایت دارند. آنان می‌گویند که بیش‌تر مدیران رسانه‌ها به توانایی زنان خبرنگار در امر پیش‌برد کارهای رسانه‌ای تردید دارند و این امر سبب شده است که آنان کم‌تر به پست‌های کلیدی در رسانه‌ها استخدام شوند.

لیلا نورانی در یکی از رسانه‌های صوتی مشغول کارهای رسانه‌ای است. خانم نورانی در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که اکثر مدیران رسانه‌ها به توانایی‌ بانوان خبرنگار بی‌باور اند. به گفته او مدیران رسانه‌ها معتقد اند که خبرنگار زن توانایی پوشش برنامه‌ها و کنفرانس‌های خبری را هم‌مانند یک خبرنگار مرد ندارند. در عین حال او از برخورد شماری از مدیران مرد رسانه‌ها ابراز تأسف کرد. او گفت که شماری از مدیران مرد رسانه‌ها، خبرنگاران زن را به دلیل صورت زیبای‌شان استخدام می‌کنند. به گفته او، این نحوه استخدام سایه تاریکی بالای شماری از خبرنگاران زن که توانایی بالا در کارهای رسانه‌ای دارند، انداخته است. به گفته او: «مدیران رسانه‌ها کوشش می‌کنند که به شکل عروسک‌گونه یا نمادین از خبرنگاران زن در رسانه‌ها استفاده کنند.»

لیلا نورانی، از سویی هم از وجود تبعیض در تعیین معاشات نیز یادآوری کرد. به گفته او مدیران رسانه‌ها در تعیین معاشات نیز تبعیض قایل‌اند. او اضافه کرد: «زمانی که به مدیر رسانه‌ها گفتیم که معاش‌مان را اضافه کنید، آن‌ها به ما می‌گویند که نظر به کارت معاش می‌گری. با وجودی که کار هم‌رنگ است، اما مردان نسبت به زنان در رسانه‌ها از امتیازات بیش‌تری برخورداراند.»

زینب عزیزی، خبرنگاری دیگری است که در یکی از رادیوها مشغول کار خبرنگاری است. او می‌گوید که شماری از رسانه‌هایی که به شکل معیاری فعالیت ندارند، تبعیض آشکار در حق خبرنگاران زن انجام می‌دهند. آنان توانایی زنان خبرنگار را نادیده می‌گیرند و کم‌تر حاضر می‌شوند تا خبرنگاران زن را در برنامه‌های مهم و پر چالش بفرستند. او هم‌چنان افزود که این تبعیض تنها در تهیه گزارش خلاصه نمی‌شود، بلکه در تعیین معاشات نیز تبعیض می‌کنند. به گفته او: «در تعیین معاشات نیز تبعیض قایل‌اند. آنان برای خبرنگار زن کم‌تر معاش تعیین می‌کنند و برای زنان خبرنگار امتیازات کم‌تری در نظر گرفته می‌شود.»

این بانوی خبرنگار هم‌چنان افزود که شماری از رسانه‌ها دید تجارتی نسبت به زنان خبرنگار دارند. به گفته او شماری از رسانه‌ها بدون این‌که توانایی‌های یک خبرنگار زن را ارزیابی کنند به دلیل دید تجارتی و جلب توجه مخاطب استخدام می‌کنند. او هم‌چنان افزود که در زمان استخدام در یکی از رسانه‌های خصوصی با نگاه جنسیتی از سوی مدیر مرد این رسانه روبه‌رو شده است. او این برخورد را چنین بیان کرد: «وقتی در یک رسانه خصوصی من‌حیث گرداننده سیاسی قبول شدم، فردایش مسوول واحد سیاسی برایم گفت وقتی صدایت را شنیدم از منزل پایین که خیلی زیبا بود، زنگ زدم که این بانو را قبول کنید، وقتی صدایش این‌قدر زیبا است، خودش چقدر زیبا باشد.»

مژگان حسینی یک تن از خبرنگاران محلی در ولایت غزنی است. خانم حسینی به روزنامه ۸صبح گفت که رسانه‌های کشور نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به خبرنگاران زن دارند. او افزود که تا اکنون شماری از رسانه‌ها حاضر نشده‌اند که یک زن خبرنگار را در بخش‌های مهم مانند سردبیری، ویراستاری و یا مدیر یک واحد خبری استخدام کنند. این خبرنگار افزود که این تبعیض نه تنها در رسانه، بلکه در بین اجتماع نیز رایج است. او افزود: «خبرنگاران زن از طرف جامعه نیز به راحتی پذیرفته نمی‌شوند. خبرنگار زن باید نهایت تلاشش را بکند تا در اجتماع پذیرفته شوند، زیرا جامعه سنتی با جامعه مدرن مختلط شده است و این خود یک چالش برای حضور زنان در رسانه‌ها و جامعه است.»

در همین حال مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد یا نی، موجودیت تبعیض جنسیتی در استخدام و تعیین معاشات خبرنگاران زن در رسانه‌‌ها را انکار نمی‌کند. آقای خلوتگر در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که نظر به سروی که روی موجودیت تبعیض در رسانه‌ها انجام شده است، اکثر خبرنگاران زن در زمان استخدام مورد تبعیض جنسیتی از سوی مدیران رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. به گفته او: «اکثر مراجعان به دفتر نی گفته‌اند که با آن‌ها تبعیض جنسیتی شده است. این تبعیض در بخش استخدام  تعیین معاش، امتیازات غیر معاش و امتیازات ترانسپورت است، تبعیض در برخورد روزمره بوده است.»

از سویی هم آقای خلوتگر از نحوه استخدام مدیران رسانه‌ها انتقاد کرد. آقای خلوتگر گفت که شماری از مدیران رسانه‌ها نسبت به توانایی‌ها خبرنگاران زن باورمند نیستند. آنان معتقداند که خبرنگاران زن توانایی‌های کم‌تر نسبت به خبرنگاران مرد دارند، به همین دلیل زنان کم‌تر در پوست‌های کلیدی استخدام می‌شوند.

رییس اجرایی نی هم‌چنان اضافه کرد که این نهاد از سال ۲۰۱۶ تا اکنون توانسته است بیش‌تر از ۲۰ قضیه تبعیض جنسیتی در برابر خبرنگاران به ثبت برساند. قضایایی که در این مورد به ثبت رسیده، شامل تعیین و نپرداختن معاشات و استخدام است.

وحیده فیضی، مسوول بخش زنان کمیته مصونیت خبرنگاران به روزنامه ۸صبح گفت که خبرنگاران زن تا اکنون در مورد تبعیض جنسیتی در استخدام چیزی نگفته‌اند. اما وی گفت که شماری از خبرنگاران زن در مورد پرداخت نشدن معاشات‌شان، برکناری خبرنگاران زن در مغایرت با پالیسی کار و هم‌چنان منظور نکردن استعفای خبرنگاران زن شکایت‌هایی در این نهاد به ثبت رسانده‌اند. او اضافه کرد که کمیته مصونیت خبرنگاران تا اکنون توانسته است هشت قضیه در بخش‌های نپرداختن معاش کارمندان زن و تهدیداتی از سوی مخالفان دولت بر بانوان خبرنگار را به ثبت برساند.

خانم فیضی افزود که اکثر شکایت‌هایی که در این نهاد به ثبت رسیده، از رسانه‌های تصویری بوده است.

این در حالی است که پیش از این نیز تبعیض در برابر زنان خبرنگار گزارش شده بود.

 

یادداشت: این گزارش، به همکاری کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران افغان تهیه شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن