گزارش شماره ۳۶: تاریخچه انتخابات در ایالت ویسکانسین امریکا

کیوان شکوری

ایالت ویسکانسین به مرکزیت مدیسون در غرب میانه امریکا است که در ۲۹ می ۱۸۴۸ به عنوان سی‌امین ایالت، به ایالات متحده امریکا پیوست. بزرگ‌ترین شهر این ایالت، میلواکی است که تیم بسکتبال میلواکی باکز در آن قرار دارد و سابقاً معادن سرب این ایالت نیمی از سرب کشور را تولید می‌کرد.

طبق آخرین سرشماری آماری، جمعیت این ایالت ۵.۸۲۲.۴۳۴ تن است که ترکیب جمعیتی آن از ۸۰.۹ درصد سفید‌پوست، ۷.۱ درصد اسپانیولی‌زبان یا لاتین‌تبار، ۶.۷ درصد سیاه‌پوست، سه درصد (Asian) آسیای شرقی، ۱.۲ درصد سرخ‌پوست و بومیان آلاسکا، ۰.۱ درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس آرام و دو درصد دیگر نژادها تشکیل شده است.

از سال ۱۸۴۸ تاکنون که سپتامبر ۲۰۲۰ است، ایالت ویسکانسین در ۴۳ دوره انتخابات ریاست جمهوری امریکا شرکت کرده است که ۲۵ دوره جمهوری‌خواهان، ۱۷ دوره دموکرات‌ها و یک دوره حزب ترقی‌خواه (Progressive Party) برنده آرای الکترال این انتخابات شدند.

اگر بخواهیم این انتخابات را موشکافی کنیم، می‌بینیم که تا قبل از سال ۱۹۸۸ میلادی ۳۵ دوره این انتخابات برگزار شده که ۲۴ دوره جمهوری‌خواهان، ۱۰ دوره دموکرات‌ها و یک دوره هم حزب ترقی‌خواه برنده این انتخابات شدند. اما از سال ۱۹۸۸ تاکنون، هشت دوره مابقی این انتخابات برگزار شده که هفت دوره آن را دموکرات‌ها برنده شدند، اما دوره آخر این انتخابات را که مربوط به سال ۲۰۱۶ می‌باشد، حزب جمهوری‌خواه برنده شد.

همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، جمهوری‌خواهان در طول تاریخ این انتخابات دست برتر را دارند و آخرین دوره این انتخابات را نیز برنده شدند. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که دموکرات‌ها به غیر از سال ۲۰۱۶، بقیه هفت دوره اخیر این انتخابات را برنده شدند و این نشان از وجود پتانسیل برای چرخش مجدد آرا به سمت دموکرات‌ها است.

در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در حوزه انتخاباتی ویسکانسین از حزب دموکرات برنی سندرز با ۵۶.۶ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۴۳.۱ درصد آرا شد.

از حزب جمهوری‌خواهان نیز تد کروز با ۴۸.۲ درصد آرا، موفق به شکست دونالد ترمپ با ۳۵.۱ درصد آرا شد.

اما در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در حوزه انتخابیه ویسکانسین، دونالد ترمپ با ۴۷.۲ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۴۶.۵ درصد آرا شد و ۱۰ رای الکترال این ایالت را به سبد جمهوری‌خواهان ریخت.

از سال ۱۸۴۸ تاکنون ۳۰ تن به سناتوری ویسکانسین در مجلس سنای امریکا رسیده‌اند که ۱۸ تن جمهوری‌خواه، ۱۱ تن دموکرات و یک تن با عضویت در احزاب جمهوری‌خواه و ترقی‌خواه بوده، یعنی در دوران کاری خود تغییر حزب داده است. یکی از دو چوکی این ایالت در مجلس سنا از سال ۱۹۵۷ تاکنون در اختیار دموکرات‌ها و دیگری در حال گردش بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بوده و از سال ۲۰۱۱ تاکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، جمهوری‌خواهان در طول تاریخ این انتخابات برتر هستند، اما در حال حاضر هر دو حزب با یک سناتور با هم برابر اند. Tammy Baldwin از حزب دموکرات و Ron Johnson از حزب جمهوری‌خواهان، دو سناتور حال حاضر این ایالت می‌باشند.

William Proxmire (۱۹۵۷-۱۹۸۹) با ۳۲ سال حضور در مجلس سنا، با‌سابقه‌ترین سناتور تاریخ این ایالت است.

از سال ۱۸۴۸ تاکنون ایالت ویسکانسن ۱۸۵ نماینده داشته که هر کدام برای یک یا چند دوره نماینده‌گی کردند که ۱۰۶ تن جمهوری‌خواه، ۶۶ تن دموکرات، سه تن ترقی‌خواه، یک تن سوسیالیست، یک تن حزب کارگر، یک تن حزب خاک آزاد، یک تن حزب ویگ (Whig Party) و شش تن نماینده‌گانی که در دوران کاری خود تغییر حزب دادند که چهار تن عضویت در جمهوری‌خواه و ترقی‌خواه، یک تن دموکرات و دموکرات مستقل (Independent Democrat) و یک تن عضو احزاب جمهوری‌خواه و اپوزیسیون (Opposition Party) بودند. جمهوری‌خواهان علاوه بر این‌که در طول تاریخ این انتخابات برتر هستند و نماینده بیش‌تری راهی مجلس نماینده‌گان کرده‌اند، در حال حاضر نیز با پنج نماینده از مجموع هشت نماینده این ایالت برتر اند که این نشان از گرایش بیش‌تر مردم به جمهوری‌خواهان در حال حاضر در این انتخابات می‌باشد.

وقتی به تاریخ انتخابات فرمان‌داری ایالت ویسکانسین نگاه می‌کنیم، تعداد ۴۵ فرمان‌دار را مشاهده می‌کنیم که برای دوره‌های مختلف به این مقام رسیدند که ۳۰ تن جمهوری‌خواه، ۱۳ تن دموکرات، یک تن حزب ویگ و یک تن در دوران کاری خود تغییر حزب داد و عضو احزاب جمهوری‌خواه و ترقی‌خواه بود. اعداد نشان‌دهنده اختلاف بین احزاب است و جمهوری‌خواهان در طول تاریخ این انتخابات با اختلاف زیاد دست برتر را دارند، اما با این حال Tony Evers فرمان‌دار حال حاضر این ایالت که در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد، از حزب دموکرات است و این نشان‌دهنده گرایش مردم در این انتخابات به دموکرات‌ها می‌باشد.

نتیجه: با توجه به این‌که جمهوری‌خواهان با ۲۵ دوره برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری حوزه انتخاباتی ویسکانسین دست برتر را دارند و آخرین دوره این انتخابات را نیز برنده شدند، جمهوری‌خواهان در طول تاریخ انتخابات سنا دست برتر را دارند و یکی از دو سناتور حال حاضر این ایالت جمهوری‌خواه و دیگری دموکرات، مجدداً جمهوری‌خواهان در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده‌گان با تعداد بیش‌تر نماینده دست برتر را دارند و از هشت نماینده حال حاضر این ایالت پنج تن جمهوری‌خواه و نهایتاً جمهوری‌خواهان با ۳۰ فرمان‌دار در طول تاریخ این انتخابات برتر بوده اما فرمان‌دار حال حاضر این ایالت دموکرات می‌باشد، می‌توان گفت که ایالت ویسکانسین در طول تاریخ بیش‌تر به جمهوری‌خواهان گرایش داشته و در حال حاضر نیز گرایش به جمهوری‌‌خواهان نسبت به دموکرات‌ها بیش‌تر است، اما همان‌طور که بالاتر گفته شد، این را هم باید در نظر گرفت که دموکرات‌ها به غیر از سال ۲۰۱۶ بقیه هفت دوره اخیر این انتخابات را برنده شدند و این نشان از وجود پتانسیل برای چرخش مجدد آرا به سمت دموکرات‌ها است و انتخاب فرمان‌دار دموکرات در سال ۲۰۱۹  نیز این نشانه را بیش‌تر تقویت می‌کند.


بیش‌تر بخوانید:

گزارش شماره ۱: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در یک ایالت امریکا؛ ارکانزاس دموکرات، چطور جمهوری‌خواه شد؟

گزارش شماره ۲: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت اکلاهامای امریکا

گزارش شماره۳: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت نوادای امریکا

گزارش شماره۴: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت نیوهمپشایر امریکا

گزارش شماره ۵: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت آریزونای امریکا

گزارش شماره ۶: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت کلرادو امریکا

گزارش شماره ۷: تاریخچه انتخابات در ایالت میزوری امریکا

گزارش شماره ۸: تاریخچه انتخابات در ایالت کارولینای جنوبی امریکا

گزارش شماره ۹: تاریخچه انتخابات در ایالت می‌سی‌سی‌پی امریکا

گزارش شماره ۱۰: تاریخچه انتخابات در ایالت آیووا امریکا

گزارش شماره ۱۱: تاریخچه انتخابات در ایالت میشیگان امریکا

گزارش شماره ۱۲: تاریخچه انتخابات در ایالت مینه سوتا

گزارش شماره ۱۳: تاریخچه انتخابات در ایالت یوتا امریکا

گزارش شماره ۱۴: تاریخچه انتخابات در ایالت فلوریدای امریکا

گزارش شماره ۱۵: تاریخچه انتخابات در ایالت واشنگتن

گزارش شماره ۱۶: تاریخچه انتخابات در ایالت داکوتای شمالی امریکا

گزارش شماره ۱۷: تاریخچه انتخابات در ایالت آیداهوی امریکا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن