گزارش شماره ۳۴: تاریخچه انتخابات در ایالت لوئیزیانای امریکا

کیوان شکوری

ایالت لوئیزیانا به مرکزیت باتون روژ در جنوب امریکا قرار دارد که جزوی از قلمرو لوئیزیانا محسوب می‌شد. این ایالت در معامله‌ای مشهور به خرید لوئیزیانا در سال ۱۸۰۳ از دولت فرانسه خریداری و نهایتاً به تاریخ ۳۰ اپریل ۱۸۱۲ به عنوان هجدهمین ایالت به ایالات متحده امریکا پیوست. لوئیزیانا در جنگ داخلی امریکا جزو کنفدراسیون کشورهای امریکا یا همان ایالت‌های شورشی بود.

 طبق آخرین سرشماری آماری جمعیت این ایالت ۴,۷۹۴,۶۴۸ تن است که ترکیب جمعیتی آن از ۵۸.۴ درصد سفید‌پوست، ۳۲.۸ درصد سیاه‌پوست، ۳.۳ درصد اسپانیولی‌زبان یا لاتین‌تبار، ۱.۸ درصد (Asian) آسیای شرقی، ۰.۸ درصد سرخ‌پوست و بومیان آلاسکا، ۰.۱ درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس آرام و ۱.۸ درصد دیگر نژادها تشکیل شده است.

از سال ۱۸۱۲ که لوئیزیانا به عنوان یک ایالت به ایالات متحده امریکا پیوست تا به امروز ۵۲ دوره انتخابات در ایالات متحده امریکا برگزار شده که لوئیزیانا به غیر از دو دوره در سال‌های ۱۸۶۴ که به علت جنگ داخلی از کشور جدا شده بود و سال ۱۸۷۲ که به علت بی‌نظمی نتیجه انتخابات رد شد، در بقیه ۵۰ دوره انتخابات حضور فعال داشته است که از این تعداد ۳۰ دوره دموکرات‌ها، ۱۲ دوره جمهوری‌خواهان، چهار دوره جمهوری‌خواهان دموکراتیک، دو دوره حزب ویگ ( Whig Party)، یک دوره حزب مستقل امریکایی  و یک دوره دموکرات‌های طرف‌دار حقوق ایالت‌ها (States’ Rights Democratic) برنده آرای الکترال شدند.

تا قبل از انتخابات سال ۱۹۴۸ از مجموع ۳۲ دوره انتخابات برگزار شده، جمهوری‌خواهان فقط یک دوره و در عوض دموکرات‌ها ۲۵ دوره و مابقی را نیز احزاب دیگر برنده شدند. در این دوران گرایش مردم به دموکرات‌ها به حدی بود که بین سال‌های ۱۸۸۰-۱۹۴۴ میلادی همه‌ی ۱۷ دوره انتخابات برگزار شده در این بازه‌ی زمانی ۶۴ ساله را دموکرات‌ها برنده شدند. اما از سال ۱۹۴۸ تاکنون که سپتامبر ۲۰۲۰ است، ۱۸ دوره این انتخابات برگزار شده که دموکرات‌ها پنج دوره و در عوض جمهوری‌خواهان ۱۱ دوره و دو دوره نیز حزب مستقل امریکایی و حقوق ایالات برنده آرای الکترال شدند. دموکرات‌ها با ۳۰ دوره، دست برتر در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در حوزه انتخابیه ایالت لوئیزیانا را دارند، اما جمهوری‌خواهان برنده هر پنج دوره اخیر این انتخابات می‌باشند که نشان از جمهوری‌خواه بودن حال حاضر این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری است.

در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در این ایالت از حزب دموکرات هیلاری کلینتون با ۷۱.۱ درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۲۳.۲ درصد آرا شد.

از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترمپ با ۴۱.۴ درصد آرا موفق به شکست تد کروز با ۳۷.۸ درصد آرا شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در ایالت لوئیزیانا، دونالد ترمپ با ۵۸.۱ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۳۸.۴ درصد آرا شد و هشت رای الکترال این ایالت را به دست آورد.

از سال ۱۸۱۲ تاکنون ۵۵ تن از ایالت لوئیزیانا راهی مجلس سنای امریکا شدند که ۲۹ تن دموکرات، هفت تن جمهوری‌خواه، پنج تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، سه تن حزب ویگ ( Whig Party)، دو تن ضد جکسونی‌ها، یک تن جکسونی‌ها و یک تن جمهوری‌خواهان آدامز کلای و مردان آدامز که در واقع هر دو اسامی حزب جمهوری‌خواه ملی (National Republican Party) در سال‌های مختلف می‌باشند و یک تن نیز با عضویت در جمهوری‌خواهان آدامز کلای و مردان آدامز و ضد جکسونی‌ها که هر سه‌ی این‌ها نیز اسامی همین حزب جمهوری‌خواه ملی در دوره‌های مختلف می‌باشد که ما برای آشنایی خواننده‌گان گرامی با روند تاریخچه تشکیل و تکامل احزاب و امانت‌داری در تاریخ همین‌گونه تفکیک شده می‌نویسیم. پنج تن نیز سناتورهایی که در دوران کاری خود تغییر حزب دادند که دو تن با عضویت در احزاب جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جمهوری‌خواهان آدامز کلای، دو تن دموکرات و جکسونی‌ها، یک تن با عضویت در احزاب دموکرات و ویگ و یک تن که در منابع مورد استفاده ما حزبش ثبت نشده است.

همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، دموکرات‌ها با ۲۹ سناتور در مقابل جمهوری‌خواهان با هفت سناتور در طول تاریخ انتخابات مجلس سنا برتر هستند، به طوری که تا قبل از سال ۲۰۰۵ فقط چهار سناتور جمهوری‌خواه از  لوئیزیانا به این مجلس راه پیدا کرده بودند، اما از سال ۲۰۰۵ گرایش مردم در این انتخابات به جمهوری‌خواهان بیش‌تر شده است و Bill Cassidy و John Kennedy هر دو از حزب جمهوری‌خواه دو سناتور حال حاضر این ایالت در مجلس سنای امریکا می‌باشند.

Russell B. Long (۱۹۴۸-۱۹۸۷) با ۳۹ سال حضور در مجلس سنا و Allen J. Ellender (۱۹۳۷-۱۹۷۲) با ۳۵ سال حضور در سنا و هر دو از حزب دموکرات، با‌سابقه‌ترین سناتورهای تاریخ لوئیزیانا هستند.

از سال ۱۸۱۲ تاکنون ۱۶۹ تن به عنوان نماینده ایالت لوئیزیانا در مجلس نماینده‌گان امریکا انتخاب شده‌اند که از این تعداد، ۱۰۷ تن دموکرات، ۳۴ تن جمهوری‌خواه، هشت تن ویگ ( Whig Party)، سه تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، دو تن حزب امریکاییان یا Know Nothing، دو تن جمهوری‌خواهان لیبرال، دو تن جکسونی‌ها، یک تن حزب اتحادیه، یک تن جمهوری‌خواهان آدامز و مردان آدامز و یک تن جمهوری‌خواهان آدامز و مردان آدامز و ضد جکسونی‌ها که بالاتر در مورد تاریخچه این حزب توضیح داده شد و هفت تن نماینده‌گانی که در دوران کاری خود تغییر حزب دادند که دو تن با عضویت در احزاب ضد جکسونی‌ها و ویگ، دو تن دموکرات و جمهوری‌خواه، یک تن دموکرات و ترقی‌خواه، یک تن دموکرات و جکسونی‌ها، یک تن جمهوری‌خواه و اتحادیه و یک تن نیز اسم حزبش مشخص نیست.

همان‌گونه که آمار نشان می‌دهد، دموکرات‌ها با اختلاف زیاد نسبت به جمهوری‌خواهان در طول تاریخ این انتخابات دست برتر دارند، اما در ۲۰ سال اخیر گرایش مردم به جمهوری‌خواهان بیش‌تر شده است، به طوری که از شش نماینده حال حاضر این ایالت پنج تن جمهوری‌خواه و یک تن دموکرات می‌باشند.

از سال ۱۸۱۲ تاکنون ۵۶ تن به مقام فرمان‌داری ایالت لوئیزیانا رسیده‌اند که ۳۳ تن دموکرات، ۱۰ تن جمهوری‌خواه، هشت تن جمهوری‌خواهان جفرسونی، دو تن حزب ویگ، یک تن فرمان‌دار نظامی، یک تن متودیست (Methodist) و یک تن با عضویت در دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، یعنی در دوران کاری خود تغییر حزب داده است. همان‌گونه که می‌بینیم، در طول تاریخ این انتخابات دموکرات‌ها برتر بوده و حتا در فاصله بین ۱۸۷۷ الی ۱۹۸۰ یعنی بیش از یک قرن هیچ جمهوری‌خواهی به مقام فرمان‌داری انتخاب نشده است. با این حال در ۲۰ سال اخیر گرایش مردم این ایالت در انتخابات فرمان‌داری به جمهوری‌خواهان بیش‌تر شده است و رقابت بین دو حزب نزدیک‌تر شده است. از پنج فرمان‌دار اخیر این ایالت سه تن دموکرات و دو تن جمهوری‌خواه بودند و  John Bel Edwards فرمان‌دار حال حاضر این ایالت از حزب دموکرات می‌باشد.

نتیجه: با توجه به این‌که دموکرات‌ها در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری با ۳۰ دوره برتر هستند، اما جمهوری‌خواهان در سال‌های اخیر بهتر عمل کرده و برنده پنج دوره اخیر این انتخابات می‌باشند، هم‌چنان دموکرات‌ها در طول تاریخ انتخابات مجلس سنا برتر هستند، اما جمهوری‌خواهان در سال‌های اخیر بهتر عمل کرده و هر دو سناتور حال حاضر ایالت جمهوری‌خواه می‌باشند و دموکرات‌ها در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده‌گان برتر هستند، اما مجدداً جمهوری‌خواهان در سال‌های اخیر بهتر عمل کرده و از شش نماینده این ایالت در مجلس نماینده‌گان پنج تن جمهوری‌خواه هستند و در طول تاریخ انتخابات فرمان‌داری دموکرات‌ها برتر بوده و فرمان‌دار حال حاضر این ایالت نیز دموکرات می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که ایالت لوئیزیانا در طول تاریخ یک ایالت کاملاً دموکرات بوده است، اما در ۲۰ سال اخیر گرایش به جمهوری‌خواهان بیش‌تر شده است و در حال حاضر به طور کلی کفه ترازو به سمت جمهوری‌خواهان سنگینی می‌کند.


بیش‌تر بخوانید:

گزارش شماره ۱: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در یک ایالت امریکا؛ ارکانزاس دموکرات، چطور جمهوری‌خواه شد؟

گزارش شماره ۲: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت اکلاهامای امریکا

گزارش شماره۳: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت نوادای امریکا

گزارش شماره۴: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت نیوهمپشایر امریکا

گزارش شماره ۵: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت آریزونای امریکا

گزارش شماره ۶: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت کلرادو امریکا

گزارش شماره ۷: تاریخچه انتخابات در ایالت میزوری امریکا

گزارش شماره ۸: تاریخچه انتخابات در ایالت کارولینای جنوبی امریکا

گزارش شماره ۹: تاریخچه انتخابات در ایالت می‌سی‌سی‌پی امریکا

گزارش شماره ۱۰: تاریخچه انتخابات در ایالت آیووا امریکا

گزارش شماره ۱۱: تاریخچه انتخابات در ایالت میشیگان امریکا

گزارش شماره ۱۲: تاریخچه انتخابات در ایالت مینه سوتا

گزارش شماره ۱۳: تاریخچه انتخابات در ایالت یوتا امریکا

گزارش شماره ۱۴: تاریخچه انتخابات در ایالت فلوریدای امریکا

گزارش شماره ۱۵: تاریخچه انتخابات در ایالت واشنگتن

گزارش شماره ۱۶: تاریخچه انتخابات در ایالت داکوتای شمالی امریکا

گزارش شماره ۱۷: تاریخچه انتخابات در ایالت آیداهوی امریکا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن