گزارش شماره ۲۹: تاریخچه انتخابات در ایالت پنسیلوانیای امریکا

کیوان شکوری

ایالت پنسیلوانیا به مرکزیت شهر هریسبورگ در شمال‌شرقی امریکا یکی از ۱۳ ایالت اولیه بود که علیه استعمار انگلستان قیام کردند. این ایالت نقش بسیار مهمی در استقلال امریکا داشت و شهر فیلادلفیلا در این ایالت اولین پایتخت ایالات متحده امریکا بود که اعلامیه استقلال و اولین قانون اساسی امریکا در تالار استقلال این شهر نوشته شد. نهایتاً در ۱۲ دسامبر سال ۱۷۸۷ میلادی به عنوان دومین ایالت به ایالات متحده امریکا پیوست.

جمعیت این ایالت ۱۲.۸۰۱.۹۸۹ تن است که ۷۵.۷ درصد سفید‌پوست، ۱۲ درصد سیاه‌پوست، ۷.۸ درصد اسپانیولی‌زبان یا لاتین‌تبار، ۳.۸ درصد (Asian) آسیای شرقی، ۰.۴ درصد سرخ‌پوست و بومیان آلاسکا، ۰.۱ درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس آرام و ۲.۱ درصد از دیگر نژادها تشکیل شده است.

از سال ۱۷۸۹ تاکنون ۵۸ دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا برگزار شده است که پنسیلوانیا در همه‌ی ۵۸ دوره شرکت کرده است. از این میان، ۲۶ دوره جمهوری‌خواهان، ۱۹ دوره دموکرات‌ها، شش دوره جمهوری‌خواهان دموکراتیک، دو دوره حزب فدرالیست، دو دوره حزب ویگ (Whig Party) و یک دوره حزب ترقی‌‌خواه برنده شده و دو دوره هم آرای الکترال بین احزاب فدرالیست و جمهوری‌خواهان دموکراتیک تقسیم شده است.

برای بررسی بهتر، این انتخابات را به دو بخش تقسیم می‌کنیم. بخش اول از سال ۱۷۸۹ الی ۱۹۱۲ است که ۳۲ دوره از این انتخابات برگزار شده و جمهوری‌خواهان با ۱۳ دوره در مقابل دموکرات‌ها با شش دوره برتر هستند و بقیه نیز مربوط به احزاب دیگر می‌باشد. در بخش دوم از سال ۱۹۱۶ الی سپتامبر ۲۰۲۰ تعداد ۲۶ دوره از این انتخابات برگزار شده که ۱۳ دوره جمهوری‌خواهان و ۱۳ دوره دموکرات‌ها برنده این انتخابات شده‌اند. چینش این دوره‌ها به این‌گونه بود که تا سال ۱۹۸۸ نتیجه انتخابات بین دو حزب در حال گردش بود، اما بعد از آن یعنی شش دوره پایانی این بخش دموکرات‌ها برنده پنج دوره و جمهوری‌خواهان برنده انتخابات سال ۲۰۱۶ شدند که این نشان از تغییر گرایش مردم ایالت پنسیلوانیا به سمت جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری دارد. جمهوری‌خواهان در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در پنسیلوانیا دست برتر را دارند و در حال حاضر نیز آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در این ایالت را برنده شده‌اند.

در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در پنسیلوانیا از حزب دموکرات هیلاری کلینتون با ۵۶.۷ درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۲۱.۶ آرا شد.

از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترمپ با ۵۶.۷ درصد آرا موفق به شکست تد کروز با ۲۱.۶ آرا شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ دونالد ترمپ با ۴۸.۲ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۴۷.۵ درصد آرا شده ۲۰ رای الکترال این ایالت را برنده شد.

مجموع کسانی که به مقام سناتوری ایالت پنسیلوانیا در مجلس سنای امریکا برگزیده شده‌اند، ۵۷ تن می‌باشند که یک تن از این‌ها به نام William Scott Vare (۱۹۲۷ میلادی) با عضویت در حزب جمهوری‌خواه، پس از انتخابات به اتهام تقلب و فساد از مجلس سنا برکنار شد. اما مابقی ۵۶ سناتور به شرح زیر می‌باشند: ۲۵ تن جمهوری‌خواه، ۱۲ تن دموکرات، هفت تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، سه تن جکسونی‌ها، یک تن فدرالیست، یک تن ویگ، یک تن حزب طرف‌داران دولت، یک تن ضد دولت و پنج تن سناتورهایی که در طول دوران کاری خود تغییر حزب دادند که یک تن با عضویت در احزاب جکسونی‌ها و دموکرات، یک تن دموکرات و جمهوری‌خواه، یک تن از طرف‌داران دولت و فدرالیست، یک تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جمهوری‌خواهان کرافورد (CRR) و یک تن با عضویت در آدامز و ضد جکسونی‌ها بودند. نکته خاصی در این انتخابات نیست و همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، جمهوری‌خواهان با ۲۵ سناتور برتر از دموکرات‌ها با ۱۲ سناتور هستند و در حال حاضر Robert P. Casey Jr از حزب دموکرات و Patrick Toomey از حزب جمهوری‌خواه دو سناتور حال حاضر این ایالت می‌باشند. این نشان از گرایش‌های سیاسی متفاوت و مساوی برای انتخابات سنا در این ایالت می‌باشد.

Arlen Specter (۱۹۸۱-۲۰۱۱) با عضویت در احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه و ۳۰ سال حضور در سنا و Boies Penrose (۱۸۹۷-۱۹۲۱) از حزب جمهوری‌خواه با ۲۴ سال حضور در مجلس سنا به عنوان با‌سابقه‌ترین سناتورهای ایالت پنسیلوانیا در مجلس سنای امریکا ثبت شده‌اند.

ایالت پنسیلوانیا در طول تاریخ تا به امروز ۱۰۳۸ نماینده در مجلس نماینده‌گان امریکا داشته است که از این تعداد ۳۹۱ تن جمهوری‌خواه، ۳۲۷ تن دموکرات، ۸۳ تن از جمهوری‌خواهان دموکرات، ۴۷ تن از حزب ویگ‌، ۴۰ تن از جکسونی‌ها، ۲۵ تن فدرالیست، ۱۰ تن از حزب ضد فراماسون‌ها، شش تن از حزب طرف‌داران دولت، پنج تن از حرب ضد جکسونی‌ها، پنج تن از جمهوری‌خواهان مستقل، چهار تن از حزب امریکاییان بومی یا Know Nothing Party، چهار تن از حزب مخالف، سه تن از حزب مردان آدامز، دو تن از حزب ضد دولت، یک تن فدرالیست آدامز کلای (Adams-Clay Federalist)، یک تن دموکرات مستقل، یک تن ضد لکامپتون دموکرات، یک تن Greenback Party و ۷۲ تن نماینده‌گانی بودند که در دوران کاری خود تغییر حزب دادند که ۱۱ تن با عضویت در احزاب جکسونی‌ها و دموکرات، هفت تن حزب مخالف و جمهوری‌خواه، پنج تن ضد فراماسون‌ها و ویگ، پنج تن دموکرات و جمهوری‌خواه، پنج تن با عضویت جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جکسونی‌ها و جکسونی‌های جمهوری‌خواه، چهار تن حزب ضد دولت و جمهوری‌خواهان دموکراتیک، سه تن حزب جمهوری‌خواه و پیش‌رو، سه تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جمهوری‌خواهان متمایل به جکسون‌، دو تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جکسونی‌ها، دو تن جکسونی‌های جمهوری‌خواه و جکسونی‌ها، دو تن از طرف‌داران دولت و فدرالیست، دو تن فدرالیست و جکسونی‌های فدرالیست و جکسونی‌ها، دو تن ضد جکسونی‌ها و ویگ، دو تن ویگ و جمهوری‌خواه، دو تن دموکرات و جمهوری‌خواهان دموکراتیک، دو تن با عضویت در احزاب ویگ و مخالف و جمهوری‌خواه، یک تن جمهوری‌خواهان متمایل به جکسون و آدامز، یک تن آدامز و حزب ویگ، یک تن دموکرات مستقل و ویگ، یک تن جکسونیان و ویگ، یک تن حزب ویگ و مخالف، یک تن آدامز و ضد جکسونی‌ها، یک تن جمهوری‌خواه و جمهوری‌خواه مستقل، یک تن خاک آزاد و ویگ، یک تن با عضویت در سه حزب طرف‌داران دولت و مخالفان دولت و جمهوری‌خواهان دموکراتیک، یک تن با عضویت در احزاب فدرالیست و ضد جکسونی‌ها و ویگ، یک تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و فدرال متمایل به جکسون، یک تن دموکرات ضد لکامپتون و جمهوری‌خواه (Anti-Lecompton Democratic Party and Republican) و نهایتاً یک نماینده به نام Andrew Stewart (۱۸۲۱-۱۸۴۸) با عضویت در احزاب آدامز، ضد فراماسون‌ها، جمهوری‌خواهان متمایل به جکسون، جکسونی‌ها، جمهوری‌خواه و ویگ می‌باشد. ۱۰ تن هم نماینده‌گانی‌اند که اسامی احزاب‌شان مشخص نیست و یا بر‌اساس منابع مورد استفاده ما مشخص نیست.

جمهوری‌خواهان با ۳۹۱ نماینده در برابر دموکرات‌ها با ۳۲۷ نماینده در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده‌گان امریکا در حوزه پنسیلوانیا دست برتر را دارند، اما در حال حاضر از ۱۸ کرسی این ایالت در مجلس نماینده‌گان، هر کدام از این دو حزب ۹ کرسی سهم دارند. نکته خاص دیگری در این انتخابات وجود ندارد.

از سال ۱۷۸۷ تا به حال ۴۷ تن به مقام فرمان‌داری ایالت پنسیلوانیا رسیده‌ که بعضاً بیش از یک دوره در این مقام بوده‌اند که ۲۵ تن جمهوری‌خواه، ۱۳ تن دموکرات، پنج تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، یک تن فدرالیست، یک تن ضد ماسون، یک تن حزب ویگ و یک تن با عضویت در دو حزب ویگ و جمهوری‌خواه بودند. در میان این فرمان‌داران، Thomas Mifflin از حزب فدرالیست به عنوان اولین فرمان‌دار پنسیلوانیا، اولین مدیر کمپ ارتش قاره‌ای (مسوول تهیه آذوقه) یا نیروهای داوطلب مستعمرات سیزده‌گانه امریکا در جنگ با ارتش بریتانیا در جریان انقلاب امریکا بود. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، جمهوری‌خواهان با ۲۵ فرمان‌دار دست برتر را در طول تاریخ این انتخابات دارند، اما Tom Wolf فرمان‌دار حال حاضر این ایالت از حزب دموکرات است.

نتیجه: با توجه به این‌که جمهوری‌خواهان پنسیلوانیا در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری با ۲۶ دوره برتر هستند و آخرین دوره برگزار شده این انتخابات را نیز برنده شده‌اند و جمهوری‌خواهان در طول تاریخ انتخابات سنا با ۲۵ سناتور دست برتر را دارند، اما از دو سناتور حال حاضر این ایالت یک تن از حزب جمهوری‌خواه و یک تن از حزب دموکرات می‌باشد و مجدداً جمهوری‌خواهان در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده‌گان امریکا در حوزه انتخابیه پنسیلوانیا با ۳۹۱ نماینده دست برتر را دارند و از ۱۸ نماینده حال حاضر این ایالت در مجلس نماینده‌گان امریکا جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هر کدام ۹ سهم دارند و نهایتاً جمهوری‌خواهان با ۲۵ فرمان‌دار در تاریخ انتخابات فرمان‌داری این ایالت برتر هستند و فرمان‌دار حال حاضر این ایالت از حزب دموکرات می‌باشد، می‌توان گفت این ایالت در طول تاریخ گرایش بیش‌تری به جمهوری‌خواهان داشته است، اما اکنون به طور کلی هر دو حزب مدعی‌اند. برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو باید دو نکته را در نظر بگیریم که آخرین دوره این انتخابات را جمهوری خواهان در سال ۲۰۱۶ برنده شده‌اند که نشان از آخرین گرایش مردم این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری دارد و از طرف دیگر پنسیلوانیا زادگاه جو بایدن بوده و روی آرای مردم تاثیر‌گذار است.


بیش‌تر بخوانید:

گزارش شماره ۱: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در یک ایالت امریکا؛ ارکانزاس دموکرات، چطور جمهوری‌خواه شد؟

گزارش شماره ۲: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت اکلاهامای امریکا

گزارش شماره۳: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت نوادای امریکا

گزارش شماره۴: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت نیوهمپشایر امریکا

گزارش شماره ۵: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت آریزونای امریکا

گزارش شماره ۶: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت کلرادو امریکا

گزارش شماره ۷: تاریخچه انتخابات در ایالت میزوری امریکا

گزارش شماره ۸: تاریخچه انتخابات در ایالت کارولینای جنوبی امریکا

گزارش شماره ۹: تاریخچه انتخابات در ایالت می‌سی‌سی‌پی امریکا

گزارش شماره ۱۰: تاریخچه انتخابات در ایالت آیووا امریکا

گزارش شماره ۱۱: تاریخچه انتخابات در ایالت میشیگان امریکا

گزارش شماره ۱۲: تاریخچه انتخابات در ایالت مینه سوتا

گزارش شماره ۱۳: تاریخچه انتخابات در ایالت یوتا امریکا

گزارش شماره ۱۴: تاریخچه انتخابات در ایالت فلوریدای امریکا

گزارش شماره ۱۵: تاریخچه انتخابات در ایالت واشنگتن

گزارش شماره ۱۶: تاریخچه انتخابات در ایالت داکوتای شمالی امریکا

گزارش شماره ۱۷: تاریخچه انتخابات در ایالت آیداهوی امریکا

دکمه بازگشت به بالا