گزارش شماره ۲۸: تاریخچه انتخابات در ایالت ویرجینای غربی امریکا

کیوان شکوری

ایالت ویرجینیای غربی به مرکزیت شهر چارلستون در جنوب امریکا قرار دارد. این ایالت جزو ایالت ویرجینیا بود که در سال ۱۸۶۱ و در آغاز جنگ‌های داخلی امریکا از این ایالت جدا شد و نهایتاً در ۲۰ جون ۱۸۶۳ در حالی که امریکا درگیر جنگ داخلی بود، به عنوان سی‌و‌پنجمین ایالت به ایالات متحده امریکا پیوست. مساله بسیار مهم تاریخی در این بخش این است که در حالی که تقریباً نیمی از ساکنان این ایالت برده بودند، مجلس قانون‌گذاری ایالتی در سال ۱۸۵۶ قانون لغو برده‌داری را تصویب کرد.

طبق آخرین سرشماری آماری جمعیت این ایالت ۱.۷۹۲.۱۴۷ تن است که ترکیب جمعیتی آن ۹۲ درصد سفید‌پوست، ۳.۶ درصد سیاه‌پوست، ۱.۷ درصد اسپانیولی‌زبان یا لاتین‌تبار، ۰.۸ درصد (Asian) آسیای شرقی، ۰.۳ درصد سرخ‌پوست و بومیان آلاسکا و ۱.۸ درصد بقیه نژادها می‌باشد.

از سال ۱۸۶۴ تاکنون (سپتامبر ۲۰۲۰) به تعداد ۳۹ دوره انتخابات ریاست جمهوری امریکا در این ایالت برگزار شده است که ۲۰ دوره دموکرات‌ها و ۱۸ دوره جمهوری‌خوا‌هان برنده شده و یک دوره نیز آرای الکترال بین دو حزب تقسیم شده است.

برای درک بهتر این انتخابات، آن را به دو بخش تقسیم می‌کنیم. بخش اول از سال ۱۸۶۴ الی ۱۹۲۸ است که ۱۸ دوره این انتخابات برگزار شده و ۱۰ دوره جمهوری‌خواهان و هفت دوره دموکرات‌ها برنده شده و یک دوره نیز آرای الکترال بین دو حزب با تعداد بیش‌تر به نفع جمهوری‌خواهان تقسیم شده است. در بخش دوم ۲۱ دوره انتخابات برگزار شده که ۱۳ دوره دموکرات‌ها و هشت دوره جمهوری‌خواهان برنده شده‌اند و جمهوری‌خواهان برنده هر پنج دوره اخیر این انتخابات بوده‌اند. با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که دموکرات‌ها در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در ایالت ویرجینیای غربی برتر هستند، اما پیروزی جمهوری‌خواهان در پنج دوره اخیر نشان از گرایش مردم این ایالت به جمهوری‌خواهان در حال حاضر می‌باشد.

در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶  در این ایالت از حزب دموکرات برنی سندرز با ۵۱.۴ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۳۵.۸ درصد آرا شد.

از حزب جمهوری‌خواه نیز دونالد ترمپ با ۷۷ درصد آرا موفق به شکست تد کروز با ۹ درصد آرا شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری امریکا سال ۲۰۱۶ در حوزه انتخابیه ویرجینیای غربی دونالد ترمپ با ۶۷.۹ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۲۶.۲ درصد آرا شد و پنج رای الکترال این ایالت را به نام خود کرد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری برگزار شده در سال ۲۰۱۲ در حوزه انتخابیه همین ایالت، میت رامنی با ۶۲.۳ درصد آرا موفق به شکست باراک اوباما با ۳۵.۵ درصد آرا شد و یا در سال ۲۰۰۸ جان مک کین با ۵۵.۷ درصد آرا موفق به شکست باراک اوباما با ۴۲.۶ درصد آرا شد. وقتی این آمار را کنار هم می‌گذاریم، مشاهده می‌کنیم که رفته‌رفته پایگاه جمهوری‌خواهان در این ایالت قوی‌تر و فاصله تعداد آرای دو حزب به نفع جمهوری‌خواهان بیش‌تر شده است.

از سال ۱۸۶۳ تاکنون ۳۸ سناتور از ایالت ویرجینیای غربی برای مجلس سنای امریکا انتخاب شده‌اند که از این تعداد ۲۲ تن دموکرات، ۱۴ تن جمهوری‌خواه و دو تن نیز سناتورهایی بوده‌اند که در دوران کاری، حزب خود را عوض کرده‌اند که هر دو عضو احزاب جمهوری‌خواه و اتحادیه بدون قید‌‌و‌شرط بوده‌اند.

در طول تاریخ انتخابات سنا در ایالت ویرجینیای غربی دموکرات‌ها با ۲۲ سناتور برتر از جمهوری‌خواهان هستند و یکی از دو کرسی سنا در این ایالت از سال ۱۹۵۹ تاکنون در دست دموکرات‌ها است و دیگری نیز از سال ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۵ میلادی در اختیارشان بود و در سال ۲۰۱۵ به جمهوری‌خواهان واگذار شد. همان‌گونه که آمار نشان می‌دهد، دموکرات‌ها در طول تاریخ این انتخابات برتر هستند، اما هم اکنون هر کدام از دو حزب با داشتن یک سناتور با هم برابر هستند.

Robert C. Byrd (۱۹۵۹-۲۰۱۰) از حزب دموکرات با ۵۱ سال حضور در سنا و John D. Rockefeller IV (۱۹۸۵-۲۰۱۵) با ۳۰ سال حضور در مجلس سنا با‌سابقه‌ترین سناتورهای تاریخ ایالت ویرجینیای غربی‌اند.

Joe Manchin, III از حزب دموکرات و Shelley Moore Capito از حزب جمهوری‌خواه دو سناتور حال حاضر این ایالت در مجلس سنای امریکا می‌باشند.

از سال ۱۸۶۳ تاکنون که سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی است، مجموعاً ۱۰۳ نماینده از ایالت ویرجینیای غربی راهی مجلس نماینده‌گان امریکا شده‌اند که ۵۰ تن جمهوری‌خواه، ۴۸ تن دموکرات، چهار تن از حزب اتحادیه بی‌قید‌و‌شرط (Unconditional Unionist) و یک تن با عضویت در احزاب جمهوری‌خواه و اتحادیه بدون قید‌و‌شرط  بودند.

همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، جمهوری‌خواهان با ۵۰ نماینده برتر از دموکرات‌ها هستند. اما نکته بسیار مهم این است که مجموع سال‌های حضور این ۴۸ نماینده در مجلس که نشان از تعداد دوره‌های حضور آن‌ها است، بسیار بیش‌تر از جمهوری‌خواهان می‌باشد. برای مثال می‌توان Nick Rahall (۱۹۷۷-۲۰۱۵) را نام برد که ۳۸ سال در مجلس نماینده‌گان حضور داشت. زمانی که مجموع کل سال‌های حضور نماینده‌گان در مجلس را حساب می‌کنیم، جمهوری‌خواهان با ۵۰ نماینده مجموعاً ۲۴۳ سال و دموکرات‌ها با ۴۸ نماینده مجموعاً ۳۹۷ سال سابقه حضور دارند. با آمار ارائه شده مشخص است که دموکرات‌ها در طول تاریخ این انتخابات برتر هستند، اما در حال حاضر هر سه نماینده این ایالت در مجلس نماینده‌گان جمهوری‌خواه می‌باشند.

از سال ۱۸۶۳ تاکنون ۳۴ تن به مقام فرمان‌داری در ایالت ویرجینیای غربی رسیده‌اند که بعضی یک دوره و بعضی دو دوره در این مقام بوده‌اند که ۱۹ تن دموکرات، ۱۳ تن جمهوری‌خواه، یک تن  Arthur Ingraham Boreman به عنوان اولین فرمان‌دار از حزب اتحاد ملی (National Union Party) این حزب در واقع حزب جمهوری‌خواه بود که در دوران جنگ داخلی تغییر نام داد و یک تن به نام John Jeremiah Jacob یک دوره با حزب دموکرات و یک دوره به طور مستقل به این مقام رسید. همان‌طور که می‌بینید، دموکرات‌ها در طول تاریخ این انتخابات برتر هستند و در سال‌های اخیر نیز بهتر عمل کرده‌اند، طوری که از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۷ هر سه فرمان‌دار از حزب دموکرات بودند، ولی در این سال Jim Justice میلیاردر جمهوری‌خواه به مقام فرمان‌داری این ایالت رسید.

نتیجه: با توجه به این‌که دموکرات‌ها در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت با ۲۰ دوره برتر هستند، اما جمهوری‌خواهان برنده هر پنج دوره اخیر این انتخابات هستند و دموکرات‌‌ها با ۲۲ سناتور در طول تاریخ انتخابات سنا برتر هستند، اما در حال حاضر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هر کدام یک سناتور در مجلس سنا دارند و در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده‌گان، درست است که جمهوری‌خواهان با ۵۰ نماینده ظاهراً برتر هستند، اما تعداد دوره‌هایی که ۴۸ نماینده دموکرات رای آوردند خیلی بیش‌تر از جمهوری‌خواهان می‌باشد و هر سه نماینده حال حاضر این ایالت در مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه هستند و دموکرات‌ها با ۱۹ فرمان‌دار در طول تاریخ انتخابات فرمان‌داری این ایالت برتر هستند، اما فرمان‌دار حال حاضر این ایالت از حزب جمهوری‌خواه می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که این ایالت در طول تاریخ گرایش بیش‌تر به دموکرات‌ها داشته است، اما در حال حاضر گرایش بیش‌تری به جمهوری‌خواهان دارد.


بیش‌تر بخوانید:

گزارش شماره ۱: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در یک ایالت امریکا؛ ارکانزاس دموکرات، چطور جمهوری‌خواه شد؟

گزارش شماره ۲: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت اکلاهامای امریکا

گزارش شماره۳: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت نوادای امریکا

گزارش شماره۴: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت نیوهمپشایر امریکا

گزارش شماره ۵: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت آریزونای امریکا

گزارش شماره ۶: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت کلرادو امریکا

گزارش شماره ۷: تاریخچه انتخابات در ایالت میزوری امریکا

گزارش شماره ۸: تاریخچه انتخابات در ایالت کارولینای جنوبی امریکا

گزارش شماره ۹: تاریخچه انتخابات در ایالت می‌سی‌سی‌پی امریکا

گزارش شماره ۱۰: تاریخچه انتخابات در ایالت آیووا امریکا

گزارش شماره ۱۱: تاریخچه انتخابات در ایالت میشیگان امریکا

گزارش شماره ۱۲: تاریخچه انتخابات در ایالت مینه سوتا

گزارش شماره ۱۳: تاریخچه انتخابات در ایالت یوتا امریکا

گزارش شماره ۱۴: تاریخچه انتخابات در ایالت فلوریدای امریکا

گزارش شماره ۱۵: تاریخچه انتخابات در ایالت واشنگتن

گزارش شماره ۱۶: تاریخچه انتخابات در ایالت داکوتای شمالی امریکا

گزارش شماره ۱۷: تاریخچه انتخابات در ایالت آیداهوی امریکا

دکمه بازگشت به بالا