گزارش شماره ۲۶: تاریخچه‌ی انتخابات در ایالت ورمانت امریکا

کیوان شکوری

ایالت ورمانت به مرکزیت مون‌‌پلیه در شمال‌شرقی امریکا و یکی از شش ایالت ناحیه جغرافیایی معروف به نیواینگلند است. ورمانت یکی از ۱۳ ایالت اولیه‌ای است که علیه استعمار انگلستان قیام و اعلام استقلال کردند و نهایتاً در ۴ مارچ ۱۷۹۱ به عنوان چهاردهمین ایالت به ایالات متحده امریکا پیوست.

از سال ۱۷۹۲ تا کنون (آگست ۲۰۲۰) ۵۷ دوره انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت برگزار شده است که ۳۳ دوره جمهوری‌خواهان، هشت دوره دموکرات‌ها، شش دوره جمهوری‌خواهان دموکراتیک، پنج دوره حزب ویگ (Whig Party)، سه دوره حزب فدرالیست، یک دوره حزب جمهوری‌خواه ملی و یک دوره حزب ضد ماسون‌ها برنده این انتخابات شدند.

نتایج این انتخابات بسیار قابل توجه و نشان‌دهنده تغییر گرایش قوی مردم در طول زمان است. از سال ۱۷۹۲ الی ۱۸۵۲ به تعداد ۱۶ دوره این انتخابات برگزار شد که حزب دموکرات و جمهوری‌خواه هیچ سهمی نداشتند که در مورد جمهوری‌خواهان طبیعی است، چون تاریخ تاسیس حزب جمهوری‌خواه  سال ۱۸۵۴ میلادی است. مجدداً از سال ۱۸۵۶ الی ۱۹۸۸ میلادی ۳۴ دوره از این انتخابات برگزار شد که به غیر از یک دوره (۱۹۶۴) که دموکرات‌ها برنده شدند و در واقع اولین برد دموکرات‌های ورمانت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود، مابقی ۳۳ دوره را جمهوری‌خواهان برنده شدند. اما از انتخابات سال ۱۹۹۲ ورق برگشت و تا به امروز در همه‌ی هفت دوره این انتخابات دموکرات‌ها برنده شده‌اند. همان‌گونه که آمار نشان می‌دهد، مردم ایالت ورمانت در انتخابات ریاست جمهوری به شدت گرایش جمهوری‌خواهی داشتند، اما در ۳۰ سال اخیر به شدت گرایش به دموکرات‌ها پیدا کرده‌اند.

در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ این ایالت از حزب دموکرات برنی سندرز با ۸۶.۱ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۱۳.۶ درصد آرا شد.

از حزب جمهوری‌خواه نیز دونالد ترمپ با ۳۲.۷ درصد آرا موفق به شکست جان کی سیچ با ۳۰.۴ درصد آرا شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ هیلاری کلینتون با ۵۶.۷ درصد آرا موفق به شکست دونالد ترمپ با ۳۰.۳ درصد آرا شد و سه رای الکترال این ایالت را به دست آورد.

اما در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۲۰ حزب دموکرات در این ایالت برنی سندرز با ۵۰.۸ درصد آرا موفق به شکست جوبایدن با ۲۲ درصد آرا شد که اگر این نتیجه را در کنار نتیجه مقدماتی دوره قبل بگذاریم، می‌بینیم که فاصله بین نفر اول تا دوم زیاد است و دلیلش این است که ورمانت زادگاه سندرز است و او سالیان طولانی نماینده مجلس و سناتور این ایالت بوده و است.

از سال ۱۷۹۱ تا کنون ۴۴ سناتور از این ایالت راهی مجلس سنا شده‌اند که از این تعداد ۲۰ تن جمهوری‌خواه، پنج تن جمهوری‌خواه دموکراتیک، چهار تن از حزب ویگ (Whig Party)، یک تن دموکرات، یک تن مستقل، یک تن از حزب فدرالیست، یک تن از ضد دولت، یک تن ضد جکسونی‌ها (Anti-Jacksonians)، یک تن حزب خاک آزاد و شش تن سناتورهایی که در دوران کاری خود حزب عوض کردند که دو تن با عضویت در احزاب ویگ و ضد جکسونی‌ها، یک تن ویگ و جمهوری‌خواه، یک تن از جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جمهوری‌خواهان آدام کلای، یک تن از جمهوری‌خواهان دموکراتیک و ضد جکسونی‌ها و یک تن از جمهوری‌خواهان دموکراتیک و  جمهوری‌خواهان آدام کلای و ضد جکسونی‌ها بودند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، آمار بسیار قابل تاملی است. جمهوری‌خواهان با ۲۰ سناتور در تاریخ این انتخابات برتر هستند و دموکرات‌ها فقط یک سناتور (Patrick Leahy) دارند و برنی سندرز نیز سناتور مستقل ولی نزیک به دموکرات‌ها است.

Patrick Leahy (۱۹۷۵ تا کنون) از حزب دموکرات با ۴۵ سال و Justin S.Morrill (۱۸۶۷-۱۸۹۸) از حزب جمهوری‌خواه با ۳۱ سال حضور در سنا با‌سابقه‌ترین سناتورهای تاریخ این ایالت می‌باشند.

Patrick Leahy تنها سناتور دموکرات این ایالت از سال ۱۹۷۵ و برنی سندرز از سال ۲۰۰۷ تاکنون دو سناتور حال حاضر این ایالت می‌باشند.

از سال ۱۷۹۱ تاکنون ایالت ورمانت ۹۷ نماینده در مجلس نماینده‌گان امریکا داشته است که از این تعداد ۳۰ تن جمهوری‌خواه، ۱۶ تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، ۱۲ تن حزب فدرالیست، هشت تن حزب ویگ (Whig Party)، سه تن حزب ضد ماسون‌ها یا همان ضد فراماسون‌ها، دو تن مستقل، یک تن ضد دولت (Anti-Administration party)، یک تن ضد جکسونی‌ها، یک تن Greenback Party، یک تن آدامز کلای و ۱۵ تن هم نماینده‌گانی که در دوران کاری خود تغییر حزب دادند که چهار تن با عضویت در احزاب ضد جکسونی‌ها و ویگ، سه تن با عضویت در احزاب ویگ و مخالف، یک تن با عضویت در احزاب جمهوری‌خواهان دموکراتیک و آدامز کلای‌ و آدامز، یک تن با عضویت در احزاب جمهوری‌خواهان دموکراتیک و آدامز کلای و ویگ، یک تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جکسونی‌ها، یک تن با عضویت در احزاب جمهوری‌خواهان دموکراتیک و آدامز و ویگ، یک تن آدامز کلای و آدامز، یک تن ضد ماسون‌ها و ویگ و یک تن با عضویت در احزاب آدامز و ضد جکسونی‌ها بودند.

ایالت ورمانت یک نماینده در مجلس نماینده‌گان امریکا دارد و به خاطر همین تعداد مجموع نماینده‌گان این ایالت در طول تاریخ بسیار کم‌تر از ایالات دیگر است. ۳۰ نماینده جمهوری‌خواه در مقابل هشت نماینده دموکرات می‌باشند و جمهوری‌خواهان در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده‌گان در این ایالت برتر اند. از طرف دیگر از سال ۱۹۹۱ تاکنون دو نماینده در این ایالت انتخاب شده‌اند که یک تن مستقل (برنی سندرز که از سال ۲۰۰۶ به مجلس سنا راه یافت) و یک تن دموکرات که در حال حاضر نیز نماینده این ایالت در مجلس نماینده‌گان امریکا است.

همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، ایالت ورمانت در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده‌گان جمهوری‌خواه بوده، ولی از سال ۱۹۹۱ تاکنون مردم این ایالت به دموکرات‌ها گرایش پیدا کرده‌اند.

از سال ۱۷۹۱ تاکنون (آگست ۲۰۲۰) به تعداد ۷۸ تن به مقام فرمان‌داری در این ایالت رسیده‌اند که بعضاً بیش از دو دوره در این مقام بوده‌اند. ۵۲ تن جمهوری‌خواه، هشت تن حزب ویگ (Whig Party)، شش تن دموکرات، چهار تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، دو تن حزب فدرالیست، یک تن جکسونی‌ها، یک تن ضد ماسون و دو تن با عضویت در احزاب ویگ و جمهوری‌خواه، یعنی در دوران کاری خود حزب خود را تغییر داده‌ و از حزب ویگ به جمهوری‌خواهان پیوستند و دو تن نیز فاقد حزب بودند و یا حداقل طبق منابع مورد استناد ما فاقد حزب هستند.

جمهوری‌خواهان در طول تاریخ این انتخابات با ۵۲ فرمان‌دار بسیار خوش درخشیدند، به‌ طور مثال از انتخابات سال ۱۸۶۱ الی ۱۹۶۱ به مدت ۱۰۰ سال همه‌ی فرمان‌دارانی که سر کار آمدند، جمهوری‌خواه بودند. اولین فرمان‌دار دموکرات به سال ۱۸۵۳ باز می‌گردد و بقیه پنج فرمان‌دار دموکرات از سال ۱۹۶۳ به بعد سر کار آمده‌اند.

Phil Scott  از حزب جمهوری‌خواه، فرمان‌دار حال حاضر ایالت ورمانت است.

نتیجه: با توجه به این‌که در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در این ایالت، جمهوری‌خواهان با ۳۳ دوره برتر هستند، اما دموکرات‌ها برنده هفت دوره اخیر این انتخابات‌اند و در طول تاریخ انتخابات سنا جمهوری‌خواهان با ۲۰ سناتور برتر اند، اما هر دو سناتور حال حاضر این ایالت یک تن دموکرات و یک تن مستقل با گرایشات دموکرات می‌باشند و در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده‌گان، جمهوری‌خواهان با ۳۰ نماینده برتر هستند اما تنها نماینده حال حاضر این ایالت دموکرات است و در انتخابات فرمان‌داری، جمهوری‌خواهان با ۵۲ فرمان‌دار برتر اند و فرمان‌دار حال حاضر نیز جمهوری‌خواه می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که ورمانت در طول تاریخ یک ایالت جمهوری‌خواه بوده، اما حالا یک ایالت دموکرات است.


بیش‌تر بخوانید:

گزارش شماره ۱: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در یک ایالت امریکا؛ ارکانزاس دموکرات، چطور جمهوری‌خواه شد؟

گزارش شماره ۲: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت اکلاهامای امریکا

گزارش شماره۳: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت نوادای امریکا

گزارش شماره۴: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت نیوهمپشایر امریکا

گزارش شماره ۵: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت آریزونای امریکا

گزارش شماره ۶: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت کلرادو امریکا

گزارش شماره ۷: تاریخچه انتخابات در ایالت میزوری امریکا

گزارش شماره ۸: تاریخچه انتخابات در ایالت کارولینای جنوبی امریکا

گزارش شماره ۹: تاریخچه انتخابات در ایالت می‌سی‌سی‌پی امریکا

گزارش شماره ۱۰: تاریخچه انتخابات در ایالت آیووا امریکا

گزارش شماره ۱۱: تاریخچه انتخابات در ایالت میشیگان امریکا

گزارش شماره ۱۲: تاریخچه انتخابات در ایالت مینه سوتا

گزارش شماره ۱۳: تاریخچه انتخابات در ایالت یوتا امریکا

گزارش شماره ۱۴: تاریخچه انتخابات در ایالت فلوریدای امریکا

گزارش شماره ۱۵: تاریخچه انتخابات در ایالت واشنگتن

گزارش شماره ۱۶: تاریخچه انتخابات در ایالت داکوتای شمالی امریکا

گزارش شماره ۱۷: تاریخچه انتخابات در ایالت آیداهوی امریکا

دکمه بازگشت به بالا