گزارش شماره ۲۵: تاریخچه‌ی انتخابات در ایالت کنتیکت امریکا

کیوان شکوری

ایالت کنتیکت به مرکزیت هارتفورد در شمال‌شرقی امریکا قرار دارد. کنتیکت یکی از شش ایالت مشهور به ایالت‌های نیوانگلند امریکا و یکی از ۱۳ ایالت اولیه‌ای است که در جریان انقلاب امریکا و اعلام استقلال شرکت کردند. کنتیکت سرانجام در تاریخ ۹ جنوری ۱۷۸۸ به عنوان پنجمین ایالت به ایالات متحده امریکا پیوست.

جمعیت این ایالت ۳.۵۶۵.۲۸۷ تن است که ترکیب جمعیتی آن از ۶۵.۹ درصد سفید‌پوست، ۱۶.۹ درصد اسپانیولی‌زبان یا لاتین‌تبار، ۱۲.۲ درصد سیاه‌پوست، ۵.۰ (Asian) آسیای‌شرقی، ۰.۶ درصد سرخ‌پوست و بومیان آلاسکا، ۰.۱ درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس آرام و ۲.۵ درصد دیگر نژادها تشکیل شده است.

کنتیکت در قرون ۱۸ و ۱۹ از مراکز مهم تولید اسلحه بود و در جنگ داخلی با تولید اسلحه، بسیج نیرو، پول و امکانات نقش مهمی در ارتش اتحادیه یا همان ارتش دولت فدرال ایفا کرد.

از سال ۱۷۸۹ تاکنون کنتیکت در همه‌ی ۵۸ دوره انتخابات ریاست جمهوری امریکا شرکت کرده است که از این تعداد ۲۳ دوره جمهوری‌خواهان، ۲۰ دوره دموکرات‌ها، هشت دوره حزب فدرالیست، سه دوره حزب ویگ (Whig)، دو دوره جمهوری‌خواهان دموکراتیک و دو دوره جمهوری‌خواهان ملی (National Republican Party) برنده این انتخابات بوده‌اند.

برای بررسی بهتر این انتخابات مثل همیشه مطلب را به سه بخش تقسیم می‌کنیم. بخش اول از سال ۱۷۸۹ الی ۱۸۴۸ است که ۱۷ دوره این انتخابات برگزار شده بود؛ اما در این مقطع اصلاً حزب جمهوری‌خواه تشکیل نشده بود و سهم دموکرات‌ها نیز دو دوره بوده و مابقی ۱۵ دوره متعلق به احزاب ذکر شده دیگر است که حزب فدرالیست با هشت دوره برنده شدن، برتر از همه است. بخش دوم از سال ۱۸۵۶ الی ۱۹۸۸ میلادی است که ۳۴ دوره از این انتخابات برگزار شد و سهم جمهوری‌خواهان ۲۳ دوره و دموکرات‌ها ۱۱ دوره می‌باشد. اما بخش سوم از سال ۱۹۹۲ الی آگست ۲۰۲۰ است و هفت دوره پایانی این انتخابات برگزار شده که دموکرات‌ها برنده هر هفت دوره شدند.

همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، جمهوری‌خواهان در طول تاریخ این انتخابات بهتر عمل کرده‌‌، ولی دموکرات‌ها برنده همه‌ی هفت دوره اخیر این انتخابات بوده‌اند. حال این نشان از گرایش مردم این ایالت به دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری دارد.

در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از حزب دموکرات هیلاری کلینتون با ۵۱.۸ درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۴۶.۴ درصد آرا شد.

از حزب جمهوری‌خواه نیز دونالد ترمپ با ۵۷.۹ درصد آرا موفق به شکست جان کی سیچ و تدکروز به ترتیب با ۲۸.۴ و ۱۱.۷ درصد آرا شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ هیلاری کلینتون با ۵۴.۶ درصد آرا موفق به شکست دونالد ترمپ با ۴۰.۹ درصد آرا شد و هفت رای الکترال این ایالت را برنده شد.

از سال ۱۷۸۹ تاکنون تعداد ۵۷ سناتور از ایالت کنتیکت راهی مجلس سنا امریکا شدند که از این تعداد ۱۷ تن فقط با عضویت در حزب جمهوری‌خواه، ۱۶ تن فقط با عضویت در حزب دموکرات، شش تن فدرالیست، چهار تن حزب ویگ، سه تن طرف‌دار دولت (Pro-Administration Party)، دو تن ضد جکسونی‌ها، یک تن خاک آزاد، یک تن جکسونی‌ها و شش تن هم سناتورهایی بودند که در دوران کاری خود تغییر حزب دادند که به قرار زیر می‌باشند: دو تن با عضویت در آدامز و ضد جکسونی‌ها، یک تن با عضویت در احزاب طرف‌دار دولت و فدرالیست، یک تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و فدرالیست، یک تن دموکرات و دموکرات مستقل، یک تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و کرافورد (CRR) و یک تن با عضویت در جمهوری‌خواه و جمهوری‌خواهان لیبرال.

جمهوری‌خواهان در طول تاریخ این انتخابات برتر از دموکرات‌ها بوده‌اند، اما تقریباً در ۶۰ سال اخیر دموکرات‌ها بهتر عمل کرده و از هفت سناتوری که در این تقریباً شصت سال راهی سنا شده‌اند، پنج تن دموکرات و یک تن جمهوری‌خواه بوده‌اند. اگر بخواهیم عمیق‌تر نگاه کنیم، یکی از دو چوکی کنتیکت در مجلس سنا از سال ۱۹۶۳ تاکنون و دیگری از سال ۱۹۸۹ تا کنون در دست دموکرات‌ها است که نشان از گرایش به دموکرات‌ها در حال حاضر دارد.

Christopher J. Dodd (۱۹۸۱-۲۰۱۱) و Joseph I. Lieberman (۱۹۸۹-۲۰۱۳) هر دو از حزب دموکرات به ترتیب با ۳۰ و ۲۴ سال حضور در سنا با‌سابقه‌ترین سناتورهای ایالت کنتیکت هستند.

Christopher Murphy و Richard Blumenthal هر دو از حزب دموکرات، دو سناتور حال حاضر این ایالت هستند.

 Prescott S. Bush که از سال ۱۹۵۲الی ۱۹۶۳ در مقام سناتور این ایالت بود، پدر جرج هربرت واکر بوش و پدر‌بزرگ جرج واکر بوش روسای جمهور سابق امریکا بود.

از سال ۱۷۸۹ تاکنون (آگست ۲۰۲۰) تعداد ۲۳۳ نماینده از ایالت کنتیکت راهی مجلس نماینده‌گان امریکا شده‌اند که از این تعداد ۸۱ تن دموکرات، ۶۶ تن جمهوری‌خواه، ۲۹ تن فدرالیست، ۹ تن حزب ویگ (Whig)، پنج تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، سه تن طرف‌دار دولت، پنج تن ضد جکسونی‌ها، سه تن مردان آدامز، دو تن جکسونی‌ها، یک تن خاک آزاد، یک تن حزب امریکایی و یک تن جمهوری‌خواه آدام کلای می‌باشند. ۳۰ تن نیز نماینده‌گانی هستند که حزب خود را در دوران نماینده‌گی عوض کردند که تشکیل شده از: پنج تن دموکرات و جکسونیان، چهار تن ضد جکسونی‌ها و ویگ، سه تن با عضویت در احزاب جمهوری‌خواهان دموکراتیک، آدام کلای، آدامز و ضد جکسونی‌ها، سه تن حزب امریکایی و جمهوری‌خواه، دو تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و آدامز، دو تن آدامز و ضد جکسونی‌ها، دو تن طرف‌داران دولت و فدرالیست، دو تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جمهوری‌خواه آدام کلای، یک تن ویگ و جمهوری‌خواه و نهایتاً یک تن با عضویت در احزاب فدرالیست، جمهوری‌خواه دموکراتیک و ضد جکسونی‌ها می‌‌باشد.

‌طبق آمار دموکرات‌ها در طول تاریخ این انتخابات برتر بوده‌اند و از تقریباً ۱۰ سال پیش هیچ جمهوری‌خواهی برای نماینده‌گی از این ایالت انتخاب نشده است. در حال حاضر هر پنج نماینده این ایالت از حزب دموکرات می‌باشند و نکته خاص دیگری در این انتخابات وجود ندارد که قابل ذکر باشد.

از سال ۱۷۸۸ که ایالت کنتیکت به ایالات متحده امریکا پیوست، ۶۹ تن به مقام فرمان‌داری در این ایالت رسیده‌اند که بعضاً بیش از یک دوره کار کرده‌اند، که از این تعداد ۲۹ تن جمهوری‌خواه، ۲۱ تن دموکرات، هفت تن ویگ، هفت تن حزب فدرالیست، دو تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، یک تن مستقل، یک تن حزب جمهوری‌خواه ملی، یک تن حزب بومی امریکا یا حزب امریکایی بودند. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، جمهوری‌خواهان در طول تاریخ انتخابات فرمان‌داری در کنتیکت برتر هستند، اما در ۱۰ سال اخیر دموکرات‌ها موفق‌تر عمل کرده و هر سه فرمان‌دار منتخب از حزب دموکرات بوده‌اند.

نتیجه: با توجه به این‌که جمهوری‌خواهان با ۲۳ دوره برد در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری بهتر عمل کرده‌اند، اما دموکرات‌ها برنده هر هفت دوره اخیر این انتخابات بوده‌اند، جمهوری‌خواهان در طول تاریخ انتخابات سنا با فاصله کمی از دموکرات‌ها برتر می‌باشند، اما سالیان طولانی است که هر دو کرسی این ایالت در مجلس سنا در دست دموکرات‌ها است. هم در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده‌گان امریکا در کنتیکت دموکرات‌ها برتر هستند و هم هر پنج نماینده حال حاضر این ایالت دموکرات هستند و در نهایت جمهوری خواهان در طول تاریخ انتخابات فرمان‌داری این ایالت برتر هستند، اما هر سه دوره انتخابات اخیر فرمان‌داری را دموکرات‌ها برنده شده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت که ایالت کنتیکت در طول تاریخ بیش‌تر به سمت جمهوری‌خواهان گرایش داشته است، اما در حال حاضر آن را بیش‌تر به عنوان یک ایالت دموکرات می‌توان در نظر گرفت که از دلایل مهم آن وجود درصد بالای جمعیت اسپانیولی‌زبان‌ها و سیاه‌پوست‌ها است.


بیش‌تر بخوانید:

گزارش شماره ۱: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در یک ایالت امریکا؛ ارکانزاس دموکرات، چطور جمهوری‌خواه شد؟

گزارش شماره ۲: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت اکلاهامای امریکا

گزارش شماره۳: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت نوادای امریکا

گزارش شماره۴: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت نیوهمپشایر امریکا

گزارش شماره ۵: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت آریزونای امریکا

گزارش شماره ۶: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت کلرادو امریکا

گزارش شماره ۷: تاریخچه انتخابات در ایالت میزوری امریکا

گزارش شماره ۸: تاریخچه انتخابات در ایالت کارولینای جنوبی امریکا

گزارش شماره ۹: تاریخچه انتخابات در ایالت می‌سی‌سی‌پی امریکا

گزارش شماره ۱۰: تاریخچه انتخابات در ایالت آیووا امریکا

گزارش شماره ۱۱: تاریخچه انتخابات در ایالت میشیگان امریکا

گزارش شماره ۱۲: تاریخچه انتخابات در ایالت مینه سوتا

گزارش شماره ۱۳: تاریخچه انتخابات در ایالت یوتا امریکا

گزارش شماره ۱۴: تاریخچه انتخابات در ایالت فلوریدای امریکا

گزارش شماره ۱۵: تاریخچه انتخابات در ایالت واشنگتن

گزارش شماره ۱۶: تاریخچه انتخابات در ایالت داکوتای شمالی امریکا

گزارش شماره ۱۷: تاریخچه انتخابات در ایالت آیداهوی امریکا

دکمه بازگشت به بالا