گزارش شماره ۲۴: تاریخچه انتخابات در ایالت کارولینای شمالی امریکا

کیوان شکوری

ایالت کارولینای شمالی با کوه‌های سر به فلک کشیده جنگلی و طبیعت بسیار زیبا در جنوب شرقی امریکا به مرکزیت رالی یکی از ۱۳ ایالت اولیه‌ای بود که بر علیه استعمار انگلستان قیام کردند که موجب انقلاب امریکا و استقلال آن شد. این ایالت در تاریخ ۲۱ نوامبر ۱۷۸۹ به عنوان دوازدهمین ایالت به ایالات متحده امریکا پیوست. این ایالت در جنگ‌های داخلی جزو ایالت‌های جنوبی یا همان ایالات مؤتلفه امریکا بود که به دنبال جدایی از کشور امریکا بودند. شارلوت و اشویل از شهرهای مهم ایالت می‌باشند. بر اساس آخرین سرشماری جمعیت این ایالت ۱۰,۴۸۸,۰۸۴ تن می‌باشد که ترکیب جمعیتی آن از ۶۲.۶ درصد سفید پوست، ۲۲,۲ درصد سیاه‌پوست، ۹,۸ درصد اسپانیولی زبان یا لاتین تبارها، ۳.۲ درصد (Asian) آسیای شرقی، ۱.۶ درصد سرخ‌پوست و بومیان آلاسکا، ۰.۱ درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس آرام و ۲.۳ دیگر نژادها تشکیل شده است.

ایالت کارولینا از سال ۱۷۸۹ تا کنون در ۵۶ دوره از انتخابات ریاست جمهوری امریکا شرکت کرده و یک دوره مربوط به سال ۱۸۶۴ یعنی دوران جنگ داخلی می‌باشد که در انتخابات شرکت نکرد. از این تعداد، ۳۰ دوره دموکرات‌ها، ۱۳ دوره جمهوری‌خواهان، پنج دوره جمهوری‌خواهان دموکراتیک سه دوره ویگ (Whig Party)، یک دوره حزب فدرالیست، سه دوره آرا بین جمهوری‌خواهان دموکراتیک و فدرالیست و یک دوره بین جمهوری‌خواهان و حزب مستقل امریکا تقسیم شد.

برای این‌که بتوانیم به خوبی این انتخابات را مورد بررسی قرار دهیم، به سه بخش تقسیم می‌کنیم. بخش اول از سال ۱۷۹۲ تا ۱۸۶۰ میلادی می‌باشد که در این مدت ۱۸ دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که از این تعداد، شش دوره دموکرات‌ها، سه دوره ویگ، پنج دوره جمهوری‌خواهان دموکراتیک، یک دوره فدرالیست، سه دوره آرا بین جمهوری‌خواهان دموکراتیک و فدرالیست‌ها و یک دوره هم آرا بین جمهوری‌خواهان و حزب مستقل امریکا تقسیم شد. در بخش دوم از سال ۱۸۶۸ تا آگوست ۱۹۶۴ می‌باشد که ۲۵ دوره انتخابات برگزار شد که ۲۲ دوره دموکرات‌ها و سه دوره جمهوری‌خواهان برنده شدند. در بخش سوم از سال ۱۹۶۸ تا آگست ۲۰۲۰ میلادی ۱۳ دوره از این انتخابات برگزار شده که ۱۱ دوره جمهوری‌خواهان و دو دوره دموکرات‌ها برنده شده‌اند.

در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در حوزه انتخابیه کارولینای شمالی، از حزب دموکرات هیلاری کلینتون با ۵۴.۶ درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۴۰.۸ درصد آرا شد.

از حزب جمهوری‌خواه نیز دونالد ترمپ با ۴۰.۲ درصد آرا موفق به شکست تد کروز با ۳۶.۸ درصد آرا شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در این ایالت دونالد ترمپ با ۴۹.۸ درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۴۶.۲ درصد آرا شد و ۱۵ رای الکترال این ایالت را به دست آورد.

از سال ۱۷۸۹ تا کنون تعداد ۵۸ سناتور از این ایالت برای مجلس سنا امریکا انتخاب شده‌اند که از این تعداد ۲۷ تن فقط عضویت در دموکرات،۱۰ تن فقط عضویت در جمهوری‌خواه، هشت تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، سه تن ویگ (Whig Party)، یک تن جکسونیان، یک تن حزب عوام‌گرا، یک تن حزب طرفدار دولت و شش تن سناتورهایی که در دوران کاری خود حزب خود را دو یا سه بار عوض کردند که به شرح زیر می‌باشند: یک تن با عضویت در حزب طرفداران دولت و مخالفین دولت، یک تن ضد دولت و جمهوری‌خواهان دموکراتیک، یک تن جکسونیان و دموکراتیک، یک تن کرافورد (CRR) و جمهوری‌خواهان دموکراتیک، یک تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و کرافورد و جکسونیان و نهایتاً یک تن با عضویت در احزاب جکسونیان و ضد جکسونی‌ها و ویگ.

در طول تاریخ این انتخابات دموکرات‌ها موفق تر بودند به طوریکه تا قبل از سال ۱۸۷۳ فقط دو سناتور جمهوری‌خواه رای آوردند و از سال ۱۸۷۳ الی ۱۹۷۳ میلادی به مدت ۱۰۰ سال تعداد ۲۰ سناتور انتخاب شد که ۱۸ تن دموکرات، یک تن جمهوری‌خواه و یک تن حزب عوامگرا یا پوپولیست بودند. اما در ۴۰ سال اخیر گرایش مردم به سمت جمهوری‌خواه‌ها بیش‌تر شده و از ۹ سناتور در این برهه تقریبا ۴۰ ساله، هفت تن جمهوری‌خواه و دو تن دموکرات بودند. در واقع تا قبل از سال ۱۹۷۳ این ایالت فقط سه سناتور جمهوری‌خواه داشت. در حال حاضر نیز هر دو سناتور این ایالت از حزب جمهوری‌خواه می‌باشند.

Furnifold M. Simmons (۱۹۰۱-۱۹۳۱) از حزب دموکرات و Jesse Helms (۱۹۷۳-۲۰۰۳) از حزب جمهوری‌خواه هر کدام با ۳۰ سال حضور در سنا، با سابقه‌ترین سناتورهای این ایالت می‌باشند.

Thom Tillis و Richard Burr هر دو از حزب جمهوری‌خواه دو سناتور حال حاضر این ایالت می‌باشند.

از سال ۱۷۹۰ تا کنون (آگوست ۲۰۲۰) تعداد ۳۳۶ نماینده از ایالت کارولینای شمالی برای مجلس نماینده‌گان امریکا انتخاب شده است که ۱۴۰ تن دموکرات، ۶۲ تن جمهوری‌خواه، ۴۰ تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، ۱۳ تن فدرالیست، ۱۳ تن ویگ، هفت تن جکسونیان، شش تن پوپولیست یا عوام‌گرا، شش تن ضد دولت، سه تن کرافورد (CRR)، دو تن ضد جکسونی‌ها، دو تن طرفدار دولت، دو تن حزب بومیان امریکا (Native American Party)، یک تن حزب مخالف (Opposition Party)، یک تن دموکرات مستقل، یک تن Greenback Party، یک تن مستقل و ۳۶ تن نماینده‌گانی که در دوران کاری خود دو یا سه مرتبه و یا بیش‌تر حزب خود را عوض کردند که به قرار زیر می‌باشد: چهار تن با عضویت در احزاب دموکرات و جکسونی‌ها، سه تن با عضویت در احزاب ضد دولت و جمهوری‌خواهان دموکراتیک، سه تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و کرافورد و جکسونی‌ها، دو تن دموکرات و ویگ، دو تن طرفدار دولت و فدرالیست، دو تن ضد جکسونی‌ها و ویگ، دو تن جکسونی‌ها و ضد جکسونی‌ها و ویگ، دو تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جکسونی‌ها، دو تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و کرافورد، یک تن جکسونی‌ها و ضد جکسونی‌ها، یک تن جکسونی‌ها و آدامز، یک تن کرافورد و جکسونی‌ها، یک تن فدرالیست و آدامز، یک تن حزب دموکرات و حزب مخالف، یک تن حزب مخالف و حزب بومیان امریکا،، یک تن با عضویت در احزاب جمهوری‌خواهان دموکراتیک و کرافورد و جکسونی‌ها و حزب دموکرات، یک تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و جمهوری‌خواهان جکسونی‌ها و حزب دموکرات و جکسونی‌ها، یک تن حزب ویگ و بومیان امریکا، یک تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و کرافورد و آدامز، یک تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک و کرافورد و آدامز و ضد جکسونی‌ها و ویگ و یک تن حزب محافظه کار و حزب ویگ (Conservative and Whig Party) می‌باشند. همانطور که مشاهده می‌کنیم اشخاصی در تاریخ این انتخابات وجود داشتند که سه و حتا چهار مرتبه تغییر حزب دادند.

دموکرات‌ها در طول تاریخ این انتخابات با فاصله زیاد از جمهوری‌خواهان جلوتر هستند اما در ۳۵ سال اخیر کم‌کم گرایش مردم این ایالت به جمهوری‌خواهان بیش‌تر شد تا جایی که در حال حاضر از ۱۳ نماینده این ایالت در مجلس نماینده‌گان امریکا ۱۰ تن جمهوری‌خواه که یک تن از آن‌ها Mark Meadows به عنوان رئیس ستاد کاخ سفید انتخاب و سه تن دموکرات می‌باشند.

از سال ۱۷۸۹ که کارولینای شمالی به ایالات متحده امریکا پیوست تا به امروز ۶۶ تن به فرمانداری این ایالت رسیدند که بعضا بیش‌تر از یک دوره در این مقام بودند که ۳۷ تن از حزب دموکرات، ۱۲ تن جمهوری‌خواهان دموکراتیک، شش تن جمهوری‌خواهان، پنج تن حزب ویگ، چهار تن فدرالیست و یک تن از ضد فدرالیست‌ها بودند که از این تعداد بعضی بیش‌تر از یک دوره در این مقام بودند.

به هر صورت بخواهیم به این انتخابات نگاه کنیم دموکرات‌ها با فاصله زیاد برتر هستند، به طور مثال از سال ۱۸۷۷ الی ۱۹۷۳ تعداد ۲۵ تن بعنوان فرماندار به فرمانداری این ایالت آمدند و رفتند که فقط یک تن جمهوری‌خواه بود و حتا حزب جمهوری‌خواهان دموکراتیک در طول تاریخ این انتخابات جلوتر از جمهوری‌خواهان است. اگر بخواهیم سال‌های اخیر را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که از سال ۱۹۹۳ الی ۲۰۲۰ تعداد پنج فرماندار آمده اند که فقط یک تن جمهوری‌خواه بوده است. همان طور که بالاتر اشاره شد به هر صورت بخواهیم این انتخابات را مورد بررسی قرار دهیم دموکرات‌ها با فاصله زیاد برتر هستند.

Roy Cooper از حزب دموکرات فرماندار حال حاضر این ایالت می‌باشد.

نتیجه: با توجه به این‌که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری دموکرات‌ها با ۳۰ دوره برنده شدن دست برتر را دارند اما در سال‌های اخیر جمهوری‌خواه‌ها بهتر عمل کرده و برنده هر دو دوره اخیر این انتخابات هستند و در تاریخ انتخابات مجلس سنا دموکرات‌ها دست برتر را دارند اما جمهوری‌خواهان در ۴۰ سال اخیر بهتر عمل کرده‌اند و هر دو سناتور حال حاضر این ایالت جمهوری‌خواه هستند و در مجلس نماینده‌گان نیز به همین ترتیب، دموکرات‌ها با ۱۴۶ نماینده در مقابل جمهوری‌خواهان با ۶۲ نماینده در طول تاریخ این انتخابات برتر هستند، اما در سال‌های اخیر جمهوری‌خواهان بهتر عمل کرده و از ۱۳ نماینده حال حاضر این ایالت نُه تن جمهوری‌خواه می‌باشند و نهایتاً چه در طول تاریخ فرمانداری این ایالت که دموکرات‌ها با ۳۷ فرماندار در مقابل جمهوری‌خواهان با شش فرماندار درخشیدند و چه در حال حاضر که فرماندار دموکرات می‌باشد، به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که ایالت کارولینای شمالی در طول تاریخ گرایش به دموکرات‌ها بیش‌تر بوده ولی در حال حاضر گرایش به جمهوری‌خواهان بیش‌تر است.

بیش‌تر بخوانید:

گزارش شماره ۱: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در یک ایالت امریکا؛ ارکانزاس دموکرات، چطور جمهوری‌خواه شد؟

گزارش شماره ۲: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت اکلاهامای امریکا

گزارش شماره۳: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت نوادای امریکا

گزارش شماره۴: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت نیوهمپشایر امریکا

گزارش شماره ۵: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت آریزونای امریکا

گزارش شماره ۶: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در ایالت کلرادو امریکا

گزارش شماره ۷: تاریخچه انتخابات در ایالت میزوری امریکا

گزارش شماره ۸: تاریخچه انتخابات در ایالت کارولینای جنوبی امریکا

گزارش شماره ۹: تاریخچه انتخابات در ایالت می‌سی‌سی‌پی امریکا

گزارش شماره ۱۰: تاریخچه انتخابات در ایالت آیووا امریکا

گزارش شماره ۱۱: تاریخچه انتخابات در ایالت میشیگان امریکا

گزارش شماره ۱۲: تاریخچه انتخابات در ایالت مینه سوتا

گزارش شماره ۱۳: تاریخچه انتخابات در ایالت یوتا امریکا

گزارش شماره ۱۴: تاریخچه انتخابات در ایالت فلوریدای امریکا

گزارش شماره ۱۵: تاریخچه انتخابات در ایالت واشنگتن

گزارش شماره ۱۶: تاریخچه انتخابات در ایالت داکوتای شمالی امریکا

گزارش شماره ۱۷: تاریخچه انتخابات در ایالت آیداهوی امریکا

دکمه بازگشت به بالا