حذف عدد ۳۹ از نمبرپلیت‌ها؛ تصمیم جلسه ۶:۳۰ عملی شده است

زهره جلال

به دنبال تصمیم معاونت اول ریاست جمهوری مبنی بر حذف عدد ۳۹ از ریاست ترافیک، مسوولان می‌گویند روند توزیع نمبر‌پلیت دارای عدد ۳۹ داشته باشد، به گونه کامل متوقف شده است. مسوولان در ریاست عمومی ترافیک کابل می‌گویند که براساس قوانین، پلیت‌های از پیش توزیع شده قابلیت حذف ندارد و هم‌چنان در چرخه ترافیک باقی می‌ماند. به گفته آنان، این کار سبب شده است که راه‌ها برای گرفتن رشوت از این بابت بسته شود، اما تاثیر زیادی بر تسریع روند توزیع پلیت‌ها نگذاشته است. برخی از موتر‌فروشی‌ها در کابل با ابراز خرسندی از این موضوع، تأیید می‌کنند که نمبر‌پلیت ۳۹ از پنج ماه بدین‌سو توزیع نشده است. به گفته آنان، توزیع نمبر‌پلیت دارای عدد ۳۹ سبب شده بود که از یک‌ سو برخی از کارمندان ریاست ترافیک در بدل توزیع نکردن آن پول بخواهند و از سوی دیگر ارزش موتر و درصدی خرید آن کاهش یابد. گفتنی است که براساس برخی باورهای خرافی، عدد ۳۹ مذموم است و به همین دلیل موترهایی که نمبر‌پلیت آن‌ها عدد ۳۹ در خود داشته باشد، با قیمت پایین فروخته می‌شود.

در بیست‌وپنجم جدی سال گذشته، معاونت اول ریاست جمهوری در تصمیم ۷۷ خود اعلام کرد که عدد ۳۹ از ریاست ترافیک حذف شود. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری در آن زمان گفته بود که برخی از افراد برای عبور از عدد ۳۹ و اباورزی از گرفتن پلیت دارای این عدد، تا ۳۰۰ دالر رشوت می‌پردازند. صالح تصریح کرده بود که عدد ۳۹ به «گاو شیری برخی از افراد مخل و کارشکن» بدل شده است. آقای صالح در آن زمان گفت که این عدد هنگام توزیع پلیت در سراسر کشور، برای ابد حذف شود. به این ترتیب ریاست عمومی ترافیک وظیفه داشت که این دستور معاونت اول ریاست جمهوری را تطبیق کند.

اکنون مسوولان در این ریاست می‌گویند که پس از آن تصمیم، عدد ۳۹ از پلیت‌های جدید حذف شده است. سید‌نورالله مراد، رییس عمومی پولیس ترافیک، به روزنامه ۸صبح گفت که نمبر‌پلیت دارای عدد ۳۹ حذف شده است و دیگر این شماره توزیع نمی‌شود. به گفته او‌، نمبر‌‌پلیت‌هایی که در گذشته توزیع شده بود، قابلیت حذف آن وجود ندارد. مراد هم‌چنان تصریح کرد که قانون، کاری به گذشته ندارد و مواردی که در حال حاضر اجرا می‌شود، ارزش‌مندتر است. به گفته او، حکم معاونت اول ریاست جمهوری در مورد حذف عدد ۳۹ هم‌زمان با صدور آن اجرا شد و در حال حاضر این عدد از روند توزیع پلیت‌ها حذف شده است. رییس عمومی ترافیک علت حذف عدد ۳۹ از پلیت‌ها را جلوگیری از فساد دانست، اما گفت که این کار مزیت خاصی ایجاد نکرده است. او تنها سودمندی این کار را پایان حرف‌ و حدیث‌هایی دانست که در مورد این عدد گفته می‌شود.

هم‌زمان با این، برخی از موتر‌فروشان در شهر کابل نیز تأیید می‌کنند که عدد ۳۹ در پلیت‌ها از زمان صدور حکم معاونت اول ریاست جمهوری، توزیع نمی‌شود. احمدشکیب، یکی از موترفروشان شهر کابل، به روزنامه ۸صبح می‌گوید که پس از هدایت معاون اول ریاست جمهوری، توزیع این نمبر در پلیت‌ها به گونه کامل ممنوع شده است و در نمبر‌‌پلیت‌های جدید که از سوی ریاست ترافیک توزیع می‌شود، این عدد وجود ندارد. او این کار را اقدامی خوب در راستای حل معضل خریداری نشدن موترها و پایین آمدن نرخ آن عنوان کرد؛ زیرا به گفته او، شماره ۳۹ نه ‌تنها مشکلات زیادی را برای راننده‌گان در قبال داشت، بلکه هنگام گرفتن نمبر‌پلیت، در صورت ۳۹ بودن اعداد آن، ارزش موتر کم می‌شد و کسی آن را نمی‌خرید.

پیش از این بسیاری از شهروندان و موتر‌فروشان با این مشکل مواجه بودند و‎ ارزش موترها به دلیل داشتن عدد ۳۹ در نمبر‌پلیت، کاهش پیدا می‌کرد. به باور برخی از شهروندان، عدد ۳۹ در حروف ابجد یک واژه عربی را می‌سازد که معادل آن در فارسی فحش تعبیر می‌شود. براساس معلومات، خاستگاه این باورها هرات بود؛ زیرا مردم آن‌جا معتقد بودند که این حرف معنای زشتی دارد. این باور در ادامه به سایر ولایت‌ها نیز تعمیم یافت و سرانجام برای بخش ترافیکی دردسرساز شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در گذشته مالکان موترها به دلیل وجود عدد ۳۹ در نمبر‌پلیت موترهای‌شان، ده‌ها و حتا صدها هزار افغانی زیان می‌دیدند. این اولین بار است که یک عدد بنا بر باورهای خرافی، از نمبر‌پلیت‌ها حذف می‌شود. این در حالی است که در برخی جوامع دیگر، از جمله ایران، مردم عدد ۱۳ را نحس و نشانه بدچانسی می‌دانند.

دکمه بازگشت به بالا