رحمانی به غنی: به جای برکناری وزیران، به فرهنگ سرپرستی پایان بده

۸صبح، کابل: میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان برکناری عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را که از سوی این مجلس رای اعتماد گرفته بود، غیرموجه خواند و از رییس جمهور غنی خواست که به جای برکناری وزیرانی که رای اعتماد گرفته‌اند، به فرهنگ سرپرستی خاتمه بدهد.

رحمانی در نشست روز دوشنبه، ششم دلو مجلس نماینده‌گان گفت: «رییس جمهور بدون دلیل موجه وزیر مالیه را که از طرف نماینده‌گان موفق به کسب رای اعتماد شده بود، برکنار و تصمیم مجلس نماینده‌گان را نادیده گرفته است. اما وزیران مالیه قبلی که متهم به فساد گسترده بودند، بدون تعقیب قضایی از کشور خارج شدند.»

رییس مجلس نماینده‌گان از رییس جمهور خواست که برای وزارت‌خانه‌هایی که توسط سرپرستان اداره می‌شود، افراد شایسته را معرفی کنند. در حال حاضر، وزارت‌های امور زنان، احیا و انکشاف دهات، معارف و اطلاعات و فرهنگ و نیز بانک مرکزی از سوی سرپرستان مدیریت می‌شود.  سرپرستان این ادارات از مجلس نماینده‌گان رای اعتماد نگرفته بودند.

رییس جمهور غنی روز شنبه، چهارم دلو، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را برکنار کرد. پیش از آن‌ احمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه نیز از سوی رییس جمهور برکنار شده بود.

ماده ۶۴ قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت برکناری وزیران و مقامات حکومتی را داده است.

اداره امور ریاست جمهوری دلایل برکناری وزیر مالیه را تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها عنوان کرده است.

ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت نکردن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام ریاست جمهوری، از دلایل دیگر برکناری وزیر مالیه عنوان شده است. محمد خالد پاینده به عنوان سرپرست جدید وزارت مالیه تعیین شده است.

دکمه بازگشت به بالا