قطر برای نخستین بار به دختران روباتیک افغانستان بورسیه می‌دهد

قطر اعلام کرده است که تعدادی از بورسیه‌های تحصیلی را برای دختران افغان در بخش روباتیک اهدا می‌کند.

این کشور گفته است که بورسیه‌های تحصیلی به آن عده از دخترانی اهدا می‌شود که به‌تازه‌گی از صنف ۱۲ فارغ شده‌اند.

قطر همچنان گفته است دخترانی که برای بورسیه‌های این کشور انتخاب می‌شوند، الزاماً اجازه سفر و تعهد برگشت دوباره به کشور‌شان را داشته باشند.

دختران افغان که از بورسیه‌های قطر مستفید می‌شوند، با تیم دختران روباتیک افغانستان که هم‌اکنون در قطر به سر می‌برند، یک‌جا خواهند شد.

تیم دختران روباتیک افغانستان که به جایزه‌های جهانی نیز دست یافته‌ است، پس از تسلط طالبان به افغانستان، کشور را ترک کرده و فعالیت‌هایش متوقف شده است.

دکمه بازگشت به بالا