کبک‌؛ پرنده‌ی مقدس شوقی‌ها در کابل

 

کوچه کاه‌فروشی کابل از بزرگ‌ترین مراکز تجمع پرنده‌بازان به خصوص کبک‌بازان است.
کبک با جسامت متوسط در اروپا، افریقا، آسیا و خاور‌میانه زندهگی می‌کند.
افغان‌ها از دیر زمان به نگهداری کبک علاقه دارند.
کبک‌ها معمولاً در افغانستان پرورش داده می‌شوند، اما کبک‌بازان می‌گویند که این روز‌ها کبک‌ها بیش‌تر فارمی است.
کاکا نادر از چندین سال است که در کوچه کاه‌فروشی کابل کبک می‌فروشد.
یک کبک از ۵ تا ۳۰ هزار افغانی قیمت دارد، به ‌خصوص کبک‌هایی که در خانه پرورش داده می‌شوند.
کبک‌ها در افغانستان معمولاً جنگ انداخته می‌شوند.
شماری هم کبک را به خاطر رد بلا و جادو نگه می‌دارند. به باور کبک‌بازان، هر خانه باید یک کبک داشته باشد.
کبک‌های مزاری و قندهاری از مشهور‌ترین کبک‌ها در افغانستان است.

 

دکمه بازگشت به بالا