زنان معترض در کابل به یاد آزادی ازدست‌رفته شمع افروختند

۸صبح، کابل: شماری از زنان معترض در کابل در یک برنامه‌ اعتراضی، به یاد آزادی ازدست‌رفته زنان شمع افروختند.

«حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان»، شب چهارشنبه، ۲۲ جدی در یک برنامه‌ اعتراضی زیر نام «شمعی برای آزادی»، شب‌زنده‌داری کردند و در سوگ آزادی از دست‌رفته زنان افغانستان شمع افروختند.

 معترضان می‌گویند، با این شب‌نشینی‌ها می‌خواهند «شب‌های سیاه طالبانی» را ثبت تاریخ مبارزات دادخواهانه زنان کنند.

زنان معترض در کنار شمع‌افروزی، با سرودها و خوانش شعرهای حماسی، از تداوم اعتراضات مدنی زنان و حرکت‌های خودجوش آنان برای مبارزه با محدودیت‌های اجباری علیه زنان سخن گفتند.

معترضان در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گویند، با نقض آزادی زنان، هویت و ارزش‌های آنان به‌صورت گسترده نقض شده است.

پس از سقوط کابل به‌دست طالبان، زنان در شهرهای مختلف افغانستان در برابر وضع محدودیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه طالبان، پیوسته اعتراض کرده‌اند.

این زنان معترض تأکید می‌کنند که تا رفع ممنوعیت‌ها، بازگرداندن آزادی ازدست‌رفته و حقوق‌شان دست از مبارزه برنمی‌دارند.

دکمه بازگشت به بالا