اعتراض ۱۸۵ افسر ارتش پیشین در پیوند به بی‌سرنوشتی‌شان در هندوستان

۸صبح، کابل: افسران ارتش حکومت پیشین که در دوره‌های مختلف نظامی در هندوستان آموزش دیده‌اند، می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی در آن کشور به سر می‌برند.

این افسران ارتش پیشین که تعدادشان ۱۸۵ نفر است، روز چهارشنبه، ۲۲ جدی به روزنامه ۸صبح گفتند که در وضعیت نامشخص قرار دارند و به باورشان، دولت هند به وعده‌هایش در مورد آنان عمل نکرده است.

این افسران تازه فارغ شده تصریح می‌کنند که چهارماه می‌شود از اکادمی‌ها و دوره‌های آموزشی این کشور فارغ شده‌اند و به دهلی‌نو آمده‌اند.

آنان می‌گویند: «ما زمانی برای تأمین امنیت زنده‌گی و آزادی آموزش دیده بودیم، اما امروز برای بقای خود جمع شده‌ایم.»

این افسران ارتش در یک اعتراض، از دولت هند خواستند که به وعده خود عمل کند و واضح سازد که چگونه با آنان تعامل می‌کند.

پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، بیش‌تر افسران و نیروهای نظامی که برای آموزش به کشورهای خارجی رفته بودند، در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

دکمه بازگشت به بالا