انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان برگزار شد

انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان روز یک‌شنبه نوزدهم جوزا برگزار شد.

گزارش شده است که همزمان با برگزاری این انتخابات، بیش از یک‌صد نفر توسط پولیس بازداشت شده‌اند. این افراد با تجمع در میدان مرکزی شهر آلماتی خواستار تحریم انتخابات شده بودند.

در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان هفت نفر نامزد بودند. گفته شده است که چانس پیروزی قاسم جومرت تقی‌اف در این انتخابات بسیار بلند است. جومرت تقی‌اف پس از کناره‌گیری نورسلطان نظربایف در حوت گذشته از قدرت، رییس جمهور موقت این کشور شد.

در قزاقستان حدود یازده میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی اعلام شده است. این کشور ۱۸٫۵ میلیون نفر جمعیت دارد.

از روند برگزاری انتخابات در قزاقستان ۱ هزار و ۱۳ ناظر بین‌المللی از ۴۱ کشور و ۹ نهاد بین‌المللی نظارت می‌کنند. گفته شده است که ۲۲۷ خبرنگار از ۴۰ کشور وظیفه پوشش خبری این انتخابات را بر عهده دارند.

مطابق قانون قزاقستان، دوره ریاست جمهوری در این کشور پنج ساله است.

پیش از این در تمامی دوره‌های انتخابات در قزاقستان تنها پیروز انتخابات نورسلطان نظربایف بوده است. او قدرت را به مدت ۲۹ سال در این کشور به دست داشت.

دکمه بازگشت به بالا