رییس جمهور غنی: در اعمار ساختمان‌ها از مواد داخلی و محلی استفاده شود

۸صبح، کابل: رییس جمهور غنی در جلسه شورای عالی توسعه شهری گفته است که در اعمار ساختمان‌ها باید از مواد داخلی و محلی استفاده شود تا اشتغال‌زایی بیشتر شود و اقتصاد مردم رونق یابد.

آقای غنی این مطلب را روز یک‌شنبه ۲۳ جدی در جلسه شورای عالی توسعه شهری در ارگ ریاست جمهوری مطرح کرده است.

رییس جمهور در این جلسه گفته است که باید پروژه‌های وزارت شهرسازی و اراضی به گونه بهتر مدیریت شود و این وزارت، به اولویت‌بندی پروژه‌ها، مدیریت خطرات، مقاومت ساختمان و جلوگیری از تأثیرات اقلیمی در امور ساختمانی، توجه کند.

به نقل از خبرنامه، رییس جمهور غنی در این نشست بر تعیین کُد زلزله برای مقاومت بیشتر ساختمان‌ها در برابر زلزله، داشتن نقشه خاک به ‌منظور مقاومت زمین و نوع مواد قابل استفاده در اعمار ساختمان‌ها تأکید کرده است.

خبرنامه افزوده است: «رییس‌ جمهور غنی با بیان این‌که دولت شریک سکتور خصوصی است، گفت که مشکلات فراراه سکتور خصوصی به خاطر سرمایه‌گذاری در املاک دولتی برداشته شود و مرکز دیزاین در وزارت شهرسازی و اراضی ایجاد شود.»

از جانب دیگر، محمدجواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، در مورد برنامه‌ تطبیقی ادغام وزارت شهرسازی و مسکن و اداره سابق اراضی به جسله عالی توسعه شهری گزارش داده است.

رییس جمهور غنی خاطرنشان کرده است که روی ساختار وزارت شهرسازی و اراضی بحث‌های بیشتری صورت گیرد تا به یک ساختار مفید و مؤثر تبدیل شود.

آقای غنی در ۱۰ قوس سال جاری طی فرمانی اداره اراضی را با وزارت شهرسازی و مسکن ادغام کرد.

از سویی هم، رییس جمهور غنی کتاب‌ها و نقشه چارچوب طراحی شهری را در جسله توسعه شهری امضا کرد و به سرپرست شهرداری کابل سپرد.

دکمه بازگشت به بالا