شکایت بیماران از کم‌کاری داکتران در شفاخانه بامیان؛ «در سه ساعت هیچ داکتری به بخش عاجل سر نزد»

۸صبح، بامیان: شماری از بیماران در بخش عاجل شفاخانه ولایتی بامیان از برخورد دوگانه و‌ سلیقه‌ای داکتران این شفاخانه شکایت دارند.

بیماران در شفاخانه ولایتی بامیان می‌گویند که صبح روز دوشنبه، ۱۰ اسد، در بخش عاجل این شفاخانه منتظر بودند، اما با سپری‌شدن سه ساعت هیچ داکتری در این بخش برای درمان بیماران مراجعه نکرد.

یکی از بیماران به شرط افشانشدن نامش به روزنامه ۸صبح می‌گوید: «رأس ساعت هشت به بخش عاجل مراجعه کردم، شمار مریض‌ها خیلی زیاد بود؛ اما سه ساعت گذشت هیچ داکتری نیامد تا بیماران را معاینه و درمان کند.»

به گفته او، بیشتر بیمارانی که به بخش عاجل مراجعه کرده بودند وضعیت صحی وخیم داشتند که داکتران باید به صورت فوری به آنان رسیده‌گی می‌کردند.

یک بیمار دیگر نیز که نمی‌خواهد از او نام برده شود می‌گوید، شماری از داکتران شفاخانه ولایتی بامیان با بیماران برخورد دوگانه و سلیقه‌ای دارند.

او می‌گوید: «اگر کدام نیروی طالبان مریض باشد دو تا چهار داکتر از او مراقبت می‌کنند، اما اگر افراد عادی و غریب مریض باشند داکتران حاضر نیستند آنان را درمان کنند.»

خواستیم در این مورد دیدگاه ریاست صحت‌ عامه طالبان در بامیان را داشته باشیم، اما مسوولان این ریاست حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.

پیش از این نیز، مراجعه‌کننده‌گان شفاخانه ولایتی بامیان از کم‌کاری و برخورد دوگانه و سلیقه‌ای داکتران این شفاخانه شکایت داشتند.

دکمه بازگشت به بالا