اداره پاسپورت: با رفع تهدیدهای امنیتی روند توزیع پاسپورت از سر گرفته می‌شود

۸صبح، کابل: اداره عمومی پاسپورت اعلام کرده است که روند توزیع پاسپورت در کابل تا رفع تهدیدات امنیتی هم‌چنان متوقف می‌ماند.

عالم گل حقانی روز شنبه، یازدهم جدی در پیامی گفته است که این ریاست می‌کوشد تا با رفع تهدیدهای امنیتی روند توزیع پاسپورت را دوباره آغاز کند.

او می‌افزاید: «اداره پاسپورت تلاش می‌کند مشکلاتی که ممکن است در جریان توزیع پاسپورت به متقاضیان پیش آید را برطرف کند.»

حقانی خاطرنشان کرده است که به‌زودی و با رفع تهدیدات امنیتی این روند از سر گرفته می‌شود.

این اظهارت در حالی مطرح می‌شود که ریاست پاسپورت در کابل از یک هفته به این‌سو روند توزیع پاسپورت را پس از تحرکات ضدامنیتی در مقابل این اداره به دستور وزارت امور داخله طالبان متوقف کرده است.

دکمه بازگشت به بالا