لومړی زنګ

پر اساسی قانون د څار کمېسیون باید خپل اعتبار ترلاسه کړی

ټاکل شوې، سبا پر اساسي قانون د څار کمېسیون شپږ غړي، ولسي جرګې ته وروپېژندل شي. دغه کمېسیون دنده لري، چې د اساسي قانون په متن کې ناڅرګندتیاوې، حکومتي ادارو ته روښانه کړي. د حامد کرزي په واکمني کې هم دغه کمېسیون فعال...

ادامه مطلب


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۶۵

دوشنبه ۹ قوس ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2265...

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۶۴

یکشنبه ۸ قوس ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2264...

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۶۳

شنبه ۷ قوس ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2263...

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۶۲

چهارشنبه ۴ قوس ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2262...

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۶۱

سه شنبه ۳ قوس ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2261...

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۶۰

دوشنبه ۲ قوس ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2260...

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۵۹

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۵۹

یکشنبه ۱ قوس ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2259...

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۵۸

شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2258...

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۵۷

چهارشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2257...

د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه ۲۲۵۶

سه شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۴


د ۸ صبح ورځ‌پاڼې پی‌ډی‌اف نسخې دانلود ګڼه 2256...