د ملت کور مه خالی کوئ!

د ملي یووالي حکومت په هره نوې ټاکنه کې، د ولسي جرګې د یو تن غړي نوم تر سترګو کیږي. په یو نوي مورد کې، د ولسي جرګې یو شمیر غړي، د والي، د دفتر رییس، په...
د مطلب ادامه