گزارش هیأت مجلس از «پلچرخی و بگرام»: کرامت انسانی و حقوق بشری زندانیان نقض می‌شود

۸صبح، کابل: هیأتی از کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نماینده‌گان که وضعیت زندان‌های پلچرخی و بگرام را بررسی کرده است، گزارشش را ارائه کرد.

این گزارش که از سوی هیأتی به ریاست فدامحمد الفت صالح با عضویت عبدالقیوم خیرخواه، توفیق وحدت و عبدالروف شپون از اعضای مجلس نماینده‌گان تهیه شده است، حاکی از وجود مشکلات گسترده و جدی در این دو زندان است. در گزارش گفته شده است که کرامت انسانی و حقوق بشری زندانیان نقض می‌شود.

هیأت اعزامی مجلس به زندان‌ها در ششم و دهم عقرب زندان پلچرخی و در پانزدهم ماه جاری زندان بگرام را بررسی کرده‌ است.

طبق یافته‌های هیأت مجلس نماینده‌گان، در زندان پلچرخی شش هزار و ۷۷۳ تن زندانی هستند؛ در حالی که این زندان به گفته هیأت مجلس نماینده‌گان، ظرفیت نگهداری چهار هزار و ۵۰۰ تن را دارد.

در زندان پلچرخی ۶۶۰ زندانی طالبان، ۵۲۳ تن زندانی محکوم به اعدام، ۵۳۸ زندانی نظامی و پنج هزار و ۵۲ تن دیگر به‌شمول اعضای داعش زندانی هستند.

در بازداشت‌گاه زندان پلچرخی یک هزار و ۸۷۵ تن به سر می‌برند، در حالی که هیأت مجلس نماینده‌گان می‌گوید که این بازداشت‌گاه ظرفیت نگهداری ۵۰۰ تن را دارد.

در بخش زنانه زندان نیز ۳۲۷ تن به‌شمول ۱۲۶ زن داعشی زندانی هستند.

طبق گزارش هیأت مجلس نماینده‌گان، از شش هزار تن زندانی سیاسی، نظامی و جنایی در زندان بگرام دو هزار و ۴۸۵ زندانی طالبان و ۱۲۵ زندانی حزب اسلامی رها شده‌اند و در حال حاضر سه هزار و ۳۹۰ تن زندانی هستند.

فدامحمد الفت صالح که این گزارش را در نشست روز چهارشنبه، نزدهم قوس در مجلس نماینده‌گان ارائه می‌کرد، گفت که یافته‌های گزارش این هیأت به صورت عینی و مصاحبه با زندانیان تهیه شده است.

او گفت که دست‌رسی زندانیان به دخانیات در زندان پلچرخی سبب اعتیاد «اکثر» زندانیان شده است و برای درمان آن‌ها نیز کاری صورت نمی‌گیرد. تصاویری که از سوی هیأت تهیه شده و در نشست روز چهارشنبه نشر شد، نشان می‌دهد که زندانیان در حال استفاده از مواد مخدر به صورت علنی و به تعییر رییس هیأت مجلس نماینده‌گان به «صورت زنده» هستند.

طبق این گزارش، به زندانیان کهن‌سال و بیمار هیچ‌گونه توجه صورت نمی‌گیرد و زندانیانی که جرایم خفیف دارند نیز به ولایت‌های مربوط‌شان انتقال داده نشده‌اند.

فدامحمد الفت صالح گفت که سرنوشت زندانیانی که به اعدام محکوم شده‌اند، نیز ناروشن است و چندین زندانی تاکنون دست به خودکشی زده‌اند. به گفته الفت صالح، زندانیانی هستند که ۱۸ تا ۲۰ سال در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. صالح گفت که صدها زندانی دچار بیماری روانی شده‌اند.

در گزارش هیأت مجلس نماینده‌گان آمده است که فرمان‌های ریاست جمهوری در مورد عفو و رهایی زندانیان به صورت یک‌سان تطبیق نمی‌شود و کسانی از آن بهره‌ برده‌اند که پول و واسطه دارند.

طبق معلومات هیأت مجلس نماینده‌گان، با اجرای فرمان ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات زندانیان به هدف جلوگیری از ویروس کرونا، ۵۱۴ تن عفو و ۵۳۶ تن براساس «کفالت بالمال» رها شده‌اند. طبق فرمان ریاست جمهوری در مورد زندانیان نظامی، نیز به تعداد ۱۱۰ زندانی مستحق تخفیف و هفت تن عفو شده‌اند.

در این گزارش از بی‌سرنوشتی زندانیان نیز یادشده است که از مدت حبس‌شان زمان زیادی می‌گذرد، اما هیچ تصمیمی درباره آن‌ها گرفته نشده است.

فدامحمد الفت صالح گفت که امکانات صحی برای درمان زندانیان وجود ندارد و آن‌ها با کمبود «اعاشه‌ی مناسب و با کیفیت» و نیز اتاق روبه‌رو هستند. او تأکید کرد که مراکز صحی معیاری و داکتران مسلکی، دوا و تجهیزات صحی وجود ندارد.

طبق این گزارش، زندانیانی که قابل درمان در مراکز صحی زندان نیستند، نیز به مراکز صحی انتقال داده نمی‌شود.

هیأت مجلس دریافته است که به پای‌وزان بسیاری از زندانیان بگرام اجازه ملاقات داده نمی‌شود.

فدامحمد الفت صالح گفت که به بیماران غذا به موقع داده نمی‌شود و غذایی که به آن‌ها داده می‌شود، کم کیفیت و غیرصحی است.

در بخش گزارش آمده است که مراکز سواد آموزی و برنامه‌های آموزشی منظم به زندانیان وجود ندارد و اجازه بردن کتاب نیز به داخل زندان داده نشده است.

اداره تنظیم امور زندان‌ها تاکنون به صورت رسمی درباره گزارش هیأت مجلس نماینده‌گان واکنش نداده است.

دکمه بازگشت به بالا