کوچه «پخته فروشی» شهر کابل

با کوچه «پخته فروشی» شهر کابل آشنا شویید. این کوچه پیشینه دیرینه دارد و در آن انواع مختلف پخته به فروش می‌رسد. ۸ صبح، در این گزارش، حال و هوایی دکاندان و این کوچه را به تصویر کشیده است.

دیدگاه are closed.