سه شنبه، ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

تاریخ حوزه‌ی فرهنگی ما تاریخی مذکر است. در هر لحظه‌ی این تاریخ «مردی می‌میرد، مردی پیمان می‌بندد، مردی پیمان می‌شکند، مردی در قلعه‌ای زندانی می‌شود، مردی به دار آویخته می‌شود، قومی غالب می‌شوند از مردان و قومی منهدم می‌شوند از مردان.» ۱

گزارش‌ها


چندرسانه‌ای