مخالفت سناتور امریکایی با پناه دادن به ترجمان‌های افغان

رند پال، سناتور امریکایی از کانگرس کشورش خواست تا جلو پناه دادن به افغانانی را که با زبان انگلیسی بلدیت دارند، بگیرد.

پال، یکشنبه (۳۰ ثور) در مصاحبهای در نیویارک گفت: «ما نزدیک به ۶۰هزار تن را از افغانستان پذیرفتهایم، باور من این است که اگر آنان انگلیسی میدانند و ما را به عنوان مترجمان یاری رسانیدهاند، باید در کشورشان بمانند، پیافگنان جدید باشند و افکار و نظریات غربی را به کشورشان بیاورند.»

او افزوده‌ است:‌ «به جای آن، ما همهی آن‌ها را اینجا (امریکا) آوردیم. ما ۶۵هزار تن را از عراق آوردیم. اکنون شماری از آنان در شهر خود من آمده‌اند و بدبختانه به افراطیت و جهادیگری گرفتار شدهاند. آنان قصد دارند موشک استینگر بگیرند و نقشهی حمله به امریکا را بکشند.»

ایالات متحدهی امریکا  تا کنون هزارها ویزای ویژهی اقامت را به ترجمانها و آن شمار از افغانانی که با نیروهایشان در افغانستان همکار بودهاند صادر کرده است.

برنامهی ویزای ویژهی مهاجرت به ایالات متحده برای افغانها در سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز شد و سالانه بیشتر از یکهزار تن از این طریق به امریکا رفتند. این برنامه سال گذشته به سبب «کمبود ویزا» لغو شد و سفارت امریکا در کابل اعلام کرد که دربارهی از سر گرفتن آن کانگرس تصمیم میگیرد.

دکمه بازگشت به بالا