نامه‌ی سرگشاده به رییس جمهور!

جلالت‌مآب رییس جمهور، محمداشرف غنی!

چند ماه بعد سومین سال رییس جمهورشدن شما را تجلیل می‌کنیم. اکثر تکسی‌ران‌هایی که با آن‌ها در شهر رفت و آمد می‌کنم، باور دارند در دو سال و چند ماه ریاست جمهوری شما شکاف‌ها و تضادهای قومی در کشور افزایش یافته است. من نیز به همین باور استم. همین اکنون فضای کشور بسیار زهرآگین است. تعدادی، شما و مقامات نزدیک به شما را به قوم‌گرایی متهم می‌کنند. به همین دلیل حرف از استعفای شما و تغییر حکومت می‌زنند. بعضی‌ها می‌گویند دلیل ناآرامی شمال، سیاست‌های شما است. تعدادی می‌گویند تغییر مسیر لاین «توتاپ» را بر خلاف منافع ملی و نظریات تخنیکی، شما تغییر دادید؛ آن هم به دلیل منافع قومی. دسته‌ای دیگر می‌گویند در مبارزه با فساد شما گزینه‌ای برخورد می‌کنید. همه‌ی این گروه‌ها شما را متهم به قوم‌گرایی در تعیینات و انتصابات مقام‌های بلندپایه حکومت می‌کنند. سفرهای خارجی شما همواره مورد انتقاد است، زیرا ترکیب ملی در هیأت همراه شما کم‌رنگ است. این‌ها چند نمونه‌اند. شما بهتر می‌دانید که نقش افکار عمومی به عنوان یک امر عینی در ثبات و مشروعیت نظام از جایگاه تأثیرگذاری برخوردار است.

آقای رییس‌جمهور!

عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن شکاف‌های قومی در دوره زعامت شما در مقایسه به دوران حکومت رییس جمهور حامد کرزی را نمی‌توان انکار کرد. شما به عنوان نویسنده اثر «ترمیم دولت‌های فروپاشیده» این را باید خوب درک کنید که «دشمنی قومی در افغانستان فاجعه است.» جنگ‌های داخلی دهه ۷۰ و بعد از آن گواه این حرف است. شکاف‌های قومی اکنون یک تهدید جدی برای ثبات کشور محسوب شده و اگر این تضادها کاهش نیابد، بدون شک برای ملت و کشور ما گران تمام می‌شود.

جناب رییس جمهور!

اکثریت افرادی را که من می‌شناسم و نیز تعدادی از رسانه‌های جمعی و اجتماعی، شما و حلقه‌ی مشاورین و سیاست‌گزاران شما را دلیل این بحران می‌دانند. برای قضاوت عادلانه، داشتن دلایل و پاسخ‌های شما به عنوان طرف دیگر قضیه مهم است. از این رو این نامه را عنوانی شما نوشتم تا بپرسم:

یکم: جناب رییس جمهور، محمداشرف غنی! گروه‌هایی را که در بالا تذکر کردم، شما را دلیل افزایش شکاف‌های قومی می‌دانند. شما به عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رییس جمهور حکومت وحدت ملی، دلایل گسترش شکاف و افزایش تضاد قومی در افغانستان را کدام‌ها می‌دانید؟

دوم: آقای رییس جمهور! به عنوان یک شهروند من نگران آینده کشور و مردمم استم. به فرض این که شما دلیل این تضادها نباشید، اما به عنوان مسوول درجه اول مدیریت سیاست‌های داخلی و خارجی کشور مسوولیت مهار این بحران را دارید. از این رو از شما می‌پرسم: برنامه یک ماهه، سه ماهه، ۶ ماهه و یک‌ساله‌ی شما برای کاهش بحران تضادهای قومی چیست؟ این درخواست زمان‌بندی شده را ارائه کردم، زیرا می‌دانم این یکی از اصول کاری شما و تیم رهبری حکومت وحدت ملی است.

آقای رییس جمهور!

به عنوان یک شهروند عادی اما متعهد به ارزش‌های حقوق بشر از جمله برابری و باورمند به اصول دموکراسی از جمله مشارکت همه‌گانی در قدرت عمومی، از شما سپاس‌گزارم از این که وقت گذاشتید و این نامه را خواندید. بدون تعارف، من نگران ثبات کشورم استم. از شما درخواست می‌کنم در مدت ۲۴ ساعت بعد از نشر این نامه، به دو پرسش مطروح در این نامه، ‌پاسخ ارایه کنید.

با حرمت

احسان قانع

نامه‌ی سرگشاده به رییس جمهور!

جلالت‌مآب رییس جمهور، محمداشرف غنی!

چند ماه بعد سومین سال رییس جمهورشدن شما را تجلیل می‌کنیم. اکثر تکسی‌ران‌هایی که با آن‌ها در شهر رفت و آمد می‌کنم، باور دارند در دو سال و چند ماه ریاست جمهوری شما شکاف‌ها و تضادهای قومی در کشور افزایش یافته است. من نیز به همین باور استم. همین اکنون فضای کشور بسیار زهرآگین است. تعدادی، شما و مقامات نزدیک به شما را به قوم‌گرایی متهم می‌کنند. به همین دلیل حرف از استعفای شما و تغییر حکومت می‌زنند. بعضی‌ها می‌گویند دلیل ناآرامی شمال، سیاست‌های شما است. تعدادی می‌گویند تغییر مسیر لاین «توتاپ» را بر خلاف منافع ملی و نظریات تخنیکی، شما تغییر دادید؛ آن هم به دلیل منافع قومی. دسته‌ای دیگر می‌گویند در مبارزه با فساد شما گزینه‌ای برخورد می‌کنید. همه‌ی این گروه‌ها شما را متهم به قوم‌گرایی در تعیینات و انتصابات مقام‌های بلندپایه حکومت می‌کنند. سفرهای خارجی شما همواره مورد انتقاد است، زیرا ترکیب ملی در هیأت همراه شما کم‌رنگ است. این‌ها چند نمونه‌اند. شما بهتر می‌دانید که نقش افکار عمومی به عنوان یک امر عینی در ثبات و مشروعیت نظام از جایگاه تأثیرگذاری برخوردار است.

آقای رییس‌جمهور!

عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن شکاف‌های قومی در دوره زعامت شما در مقایسه به دوران حکومت رییس جمهور حامد کرزی را نمی‌توان انکار کرد. شما به عنوان نویسنده اثر «ترمیم دولت‌های فروپاشیده» این را باید خوب درک کنید که «دشمنی قومی در افغانستان فاجعه است.» جنگ‌های داخلی دهه ۷۰ و بعد از آن گواه این حرف است. شکاف‌های قومی اکنون یک تهدید جدی برای ثبات کشور محسوب شده و اگر این تضادها کاهش نیابد، بدون شک برای ملت و کشور ما گران تمام می‌شود.

جناب رییس جمهور!

اکثریت افرادی را که من می‌شناسم و نیز تعدادی از رسانه‌های جمعی و اجتماعی، شما و حلقه‌ی مشاورین و سیاست‌گزاران شما را دلیل این بحران می‌دانند. برای قضاوت عادلانه، داشتن دلایل و پاسخ‌های شما به عنوان طرف دیگر قضیه مهم است. از این رو این نامه را عنوانی شما نوشتم تا بپرسم:

یکم: جناب رییس جمهور، محمداشرف غنی! گروه‌هایی را که در بالا تذکر کردم، شما را دلیل افزایش شکاف‌های قومی می‌دانند. شما به عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رییس جمهور حکومت وحدت ملی، دلایل گسترش شکاف و افزایش تضاد قومی در افغانستان را کدام‌ها می‌دانید؟

دوم: آقای رییس جمهور! به عنوان یک شهروند من نگران آینده کشور و مردمم استم. به فرض این که شما دلیل این تضادها نباشید، اما به عنوان مسوول درجه اول مدیریت سیاست‌های داخلی و خارجی کشور مسوولیت مهار این بحران را دارید. از این رو از شما می‌پرسم: برنامه یک ماهه، سه ماهه، ۶ ماهه و یک‌ساله‌ی شما برای کاهش بحران تضادهای قومی چیست؟ این درخواست زمان‌بندی شده را ارائه کردم، زیرا می‌دانم این یکی از اصول کاری شما و تیم رهبری حکومت وحدت ملی است.

آقای رییس جمهور!

به عنوان یک شهروند عادی اما متعهد به ارزش‌های حقوق بشر از جمله برابری و باورمند به اصول دموکراسی از جمله مشارکت همه‌گانی در قدرت عمومی، از شما سپاس‌گزارم از این که وقت گذاشتید و این نامه را خواندید. بدون تعارف، من نگران ثبات کشورم استم. از شما درخواست می‌کنم در مدت ۲۴ ساعت بعد از نشر این نامه، به دو پرسش مطروح در این نامه، ‌پاسخ ارایه کنید.

با حرمت

احسان قانع

دکمه بازگشت به بالا