عمر داوودزی به عنوان رییس دبیرخانه شورای صلح گماشته شد

 ۸صبح، کابل: رییس جمهور غنی طی فرمان‌های جداگانه، محمد عمر داوودزی، وزیر پیشین امور داخله را به حیث نماینده رییس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح و رییس دبیرخانه شورای عالی صلح گماشته است.

در فرمان رییس جمهور غنی که روز یک‌شنبه هجدهم قوس صادر شد، آمده است که نماینده خاص رییس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح، در جلسات شورای امنیت ملی اشتراک می‌تواند.

پیش از این اکرم خپلواک، مشاور پیشین رییس جمهور در امور سیاسی، سمت دبیرخانه شورای عالی صلح را به عهده داشت.

آقای خپلواک به تاریخ چهاردهم عقرب از سمت خود کنار رفت. او دلیل کنار رفتنش را مصروفیت شخصی عنوان کرده بود.

این در حالی است که اخیراً تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان افزایش یافته است. رییس جمهور غنی، در نشست جنوا برنامه‌ پنج‌ساله صلح حکومت را ارایه کرد. براساس این برنامه، یک هیأت مذاکره‌کننده ۱۲ نفری به ریاست سلام رحیمی، رییس اداره امور ریاست جمهوری، تشکیل شده است و قرار است بورد مشورتی برای صلح نیز ایجاد شود.

با تشکیل این هیأت شماری از آگاهان به این باورند که شورای عالی صلح از گفت‌وگوهای صلح کنار گذاشته شده است.  

Comments are closed.