پرستاران روزهای دشوار هرات می‌خواهند نزد رییس جمهور شکایت کنند

8صبح، هرات

دو بانوی هراتی ادعا دارند که در هنگام آغاز «موج اول» همه‌گیری کرونا، زمانی که کسی حاضر نبود در شفاخانه‌های ویژه درمان بیماران کرونایی فعالیت کند، در شفاخانه «کووید شماره یک» هرات به عنوان پرستار قراردادی استخدام و پس مدتی اخراج شدند. آنان مدعی‌اند که در عوض پرستاران زن که به دلیل بحران کرونا مدرک به دست نیاورده‌ بودند، پرستاران مرد بدون داشتن مدرک تحصیلی استخدام شدند. بدین ترتیب بانوان اخراجی احساس می‌کنند که در برابرشان «تبعیض جنسیتی» اعمال شده است. ریاست صحت عامه هرات پافشاری دارد که در زمان همه‌گیری کرونا، برخی افراد به گونه فوری در شفاخانه بیماران کرونا استخدام شدند، اما پس از سپردن مسوولیت شفاخانه به دفتر «AADA» و ایجاد اصلاحات در آن، برخی افراد از وظایف‌شان برکنار شدند. مقام‌‌ها در موسسه «AADA» هم می‌گویند که پس از سفر هیأت اداره بازرس ریاست جمهوری به هرات و شکایت برخی وابسته‌گان بیماران، پرستاران بدون مدرک تحصیلی اخراج شدند و در این میان هیچ‌گونه تبعیضی صورت نگرفته است.

ادعای پرستاران اخراج شده

دو بانوی پرستار که از شفاخانه ویژه درمان بیماران کرونا در هرات اخراج شده‌اند، با ارایه اسنادی به روزنامه ۸صبح، ادعا دارند که عامل برکناری‌شان «تبعیض جنسیتی» است و در عوض این دو، پرستاران مرد، بدون داشتن مدرک تحصیلی استخدام شده‌اند. پرستو صاحب‌زاده، فردی که از شفاخانه اخراج شده، به روزنامه ۸صبح می‌گوید که پس از تجهیز شفاخانه درمان بیماران کرونا از سوی موسسه «AADA»، برخی پرستاران از وظایف‌‌شان برکنار شدند، اما با پادرمیانی ریاست صحت عامه شامل کار شدند. با این حال اما این پرستاران بار دیگر با حضور هیأت اداره بازرس ریاست جمهوری، بیکار شدند.

به گفته او، دلیل برکناری آنان از وظیفه، نداشتن «مدرک تحصیلی» عنوان شده است، زیرا روند توزیع مدرک‌شان به دلیل چالش‌های ناشی از بحران کرونا به تاخیر افتاده بود. با این حال این دو بانو می‌گویند که افراد جای‌گزین نیز مدرک تحصیلی ندارند و اکنون به این باور رسیده‌اند که در برابر آنان «تبعیض جنسیتی» روا داشته شده است. این دختران مدعی‌اند که قراردادشان با ریاست صحت عامه یک‌ساله بود و باید تا ماه حوت سال روان خورشیدی به کارشان ادامه می‌دادند، اما حدود سه ماه پیش از پایان زمان قرارداد، از وظیفه برکنار شدند و افراد دیگری جای آن‌ها را گرفته‌اند.

روشن مرادی، پرستار اخراج شده دیگر، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که در آغاز همه‌گیری «موج اول» کرونا در هرات، بدون داشتن سند تحصیلی از او امتحان گرفته شد، اما مقام‌های صحی گفتند که به دلیل نداشتن مدرک، استخدام نمی‌شود. گفتنی است که این دو بانو تحصیلات‌شان را تکمیل کرده‌اند، اما در آن زمان مدرک‌شان را به دست نیاورده‌ بودند.

تلاش برای ملاقات با رییس جمهور

خانم مرادی می‌گوید که ۱۱ دانش‌آموخته «قابله‌گی» که مدرک تحصیلی نداشتند و خلاف رشته به عنوان پرستار در شفاخانه کووید-۱۹ هرات استخدام شده بودند، با دو پرستار دیگر برکنار شدند و تاکنون علت برکناری این افراد مشخص نشده است. او می‌گوید: «پس از این‌که بست‌های پرستاری شفاخانه کرونا تکمیل نشد، از ریاست صحت عامه تماس گرفتند و خواستند به عنوان پرستار در شفاخانه کووید هرات کار کنم. چند ماه در این مرکز کار کردم و با حضور هیأت اداره بازرس ریاست جمهوری، من و سایر کارمندان بدون مدرک اخراج شدیم.»

پرستاران سابق شفاخانه کووید-۱۹ در هرات ادعا دارند که نوراحمد حیدری، معاون والی هرات، وعده سپرد که مشکل به میان آمده را از هرات حل می‌کند و نیازی نیست برای دادخواهی به کابل سفر کنند، اما تاکنون کسی به دادخواهی آن‌ها توجه نکرده است. پرستو صاحب‌زاده و روشن مرادی، می‌خواهند برای رساندن صدای اعتراض‌شان به گوش حکومت مرکزی، راهی کابل شوند و دادخواهی‌شان را در مرکز کشور ادامه دهند. آن‌ها توقع دارند که رییس جمهور را ببینند و در دیدار با او، «مشکلات و تبعیضات موجود علیه زنان» را با فرد اول کشور در میان بگذارند.

پاسخ موسسه «AADA» به ادعاها

در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی پرستاران اخراج شده از شفاخانه کووید-۱۹ در هرات، مقام‌ها در موسسه «AADA» می‌گویند که در اخراج این دو پرستار هیچ‌گونه «تبعیض جنسیتی» وجود ندارد و آن‌ها به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی، از وظایف‌شان برکنار شدند. داکتر قمرالدین فخری، مسوول ولایتی موسسه «AADA» در هرات، به روزنامه ۸صبح گفت که در هنگام همه‌گیری کرونا در هرات، کارمندان شفاخانه «کووید شماره یک» از سوی ریاست صحت عامه هرات استخدام شدند و از ماه ثور سال روان خورشیدی، مسوولیت تجهیز این مرکز درمانی به دفتر «AADA» واگذار شد. به گفته او، به دنبال سفر هیأت اداره بازرس ریاست جمهوری به هرات و بررسی‌های این هیأت، مشخص شد که برخی کارمندان بدون داشتن مدرک تحصیلی استخدام و برخی افراد دیگر که دانش‌آموخته «قابله‌گی» بودند، به عنوان «پرستار» در شفاخانه جذب شده‌اند. آقای فخری می‌افزاید که بر‌اساس سفارش‌های اداره بازرس ریاست جمهوری و مکتوب‌های رسمی معینیت عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، موسسه «AADA» پس از گرفتن مسوولیت تجهیز شفاخانه کووید-۱۹ در هرات، کارمندان بدون مدرک را از وظایف‌شان برکنار کرد. افزون بر این، به دنبال فوت یک بیمار کرونایی در این مرکز درمانی و شکایت وابسته‌گانش از «غفلت» کارکنان صحی، ریاست سارنوالی هرات نیز خواهان وضاحت در پیوند به این مسأله شد و به این ترتیب کارمندان «خلاف رشته/قابله‌ها» و کارمندان «بدون مدرک تحصیلی» از شفاخانه کرونا در هرات اخراج شدند.

دیدگاه ریاست صحت عامه هرات

ریاست صحت عامه هرات در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی پرستارانی که از شفاخانه ویژه درمان بیماران کرونا اخراج شده‌اند، تأکید دارد که تاکنون درخواست رسمی برای رسیده‌گی به شکایت افراد اخراج شده به این نهاد ارسال نشده است. محمدرفیق شیرزی، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که در آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، بر‌اساس نیاز همان زمان، برخی افراد بدون «داشتن مدرک تحصیلی» به گونه فوری برای خدمت در شفاخانه کرونا استخدام شدند، اما با آغاز روند اصلاحات، تعدادی از آنان برکنار شدند.

سخنگوی ریاست صحت عامه هرات پافشاری می‌کند که شکایت‌های افراد در پیوند به این قضیه از سوی ریاست صحت عامه پی‌گیری می‌شود و کارمندانی که شکایت دارند، می‌توانند افزون بر ریاست صحت عامه، مشکل‌شان را با موسسه «AADA» نیز مطرح کنند. در اسنادی که پرستاران برکنار شده در اختیار روزنامه ۸صبح قرار داده‌اند، داکتر ناصر حبیب، سرپرست شفاخانه حوزه‌ای هرات، بر‌اساس هدایت وزارت صحت عامه، دستور استخدام کارمندان شفاخانه کرونا را داده است.

مقام‌های صحی در هرات می‌پذیرند که در ابتدا، دانش‌آموخته‌گان رشته «قابله‌گی» به عنوان «پرستار» در شفاخانه کووید-۱۹ هرات مقرر شدند و برخی افراد در هنگام استخدام، مدرک تحصیلی در اختیار نداشتند و بدون مدرک، با سپری کردن امتحان، جذب شدند. هرچند مقام‌های ریاست صحت عامه هرات و مقام‌های موسسه «AADA» در این ولایت ادعای «تبعیض جنسیتی» را در برکناری کارمندان شفاخانه ویژه درمان بیماران کرونا در هرات رد می‌کنند، اما برخی پرستاران اخراج شده ادعا دارند که حق‌شان پای‌مال شده است و دادخواهی خود را در این زمینه ادامه می‌دهند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن