کاروان نوروزی با شاه امان‌الله و ملکه ثریا

این کاروان برای تجلیل از نوروز به جاده‌ها‌ی کابل آمده‌اند.
جوانان و بزرگ‌سالان برای تجلیل از این روز تا قصر دارالامان قدم زدند.

Comments are closed.