عکس‌های تازه از بازسازی قصر دارالامان

در ساخت این قصر بیش از ۹.۵ میلیون دالر هزینه داشته است.
قرار است صدمین سالروز‌ استرداد استقلال کشور در ۲۸ اسد سال روان در این قصر تجلیل شود.
گفته می‌شود طبقه‌ی اول این قصر پس از بازسازی به موزیم و طبقه دوم آن به مهمان‌خانه‌ی ارگ ریاست جمهوری ملی اختصاص داده شود.
بیش از یک‌هزار کارمند روز و شب برای بازسازی این قصر کار می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا