نزدیک به چهار هزار مهاجر در ایران بازداشت و زندانی شدند

۸صبح، نیمروز: نزدیک به چهار هزار شهروند افغانستان در ایران توسط نیروهای نظامی این کشور بازداشت و زندانی شده‌اند.

پس از آن‌که احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، اعلام کرد شهروندان افغانستان در این کشور ثبت نام کنند، نزدیک به چهار هزار تن از مهاجران افغانستان بازداشت و زندانی شده‌اند.

منابع با ارسال یک نوار تصویری به روزنامه ۸صبح می‌گویند مهاجرانی که برای دریافت کارت اقامه در شعبه‌‌های اعلام شده از طرف وزارت داخله ایران مراجعه کردند، بازداشت و زندانی شده‌اند.

این منابع می‌گویند که از این بازداشت شده‌گان در زاهدان خواسته شده است تا برای آزادی خود پول پرداخت کنند.

گفتنی است که پیش از این نیز نوارهای تصویری در فضای اجتماعی به‌شکل گسترده دست‌به‌دست می‌شد که در آن ماموران پولیس و شماری از شهروندان ایران، دست به آزارواذیت مهاجران افغانستان می‌زدند.

آزارواذیت مهاجران افغانستان در ایران همواره با واکنش‌های تند و گسترده داخلی و خارجی در کشور همراه بوده است.

دکمه بازگشت به بالا