شورای امنیت ملی: میدان هوایی کابل برابر با معیارهای جهانی فعال خواهد ماند

۸صبح، کابل: شورای امنیت ملی می‌گوید که میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی برابر با معیارهای جهانی فعال خواهد ماند.

 حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی، روز پنج‌شنبه، بیستم جوزا، از میدان هوایی کابل و فرماندهی مأموریت حمایت قاطع مستقر در این میدان دیدن کرد.

شورای امنیت ملی می‌گوید که این دیدار به هدف فعال نگه‌داشتن میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی مطابق با استندردهای سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی (ICAO)صورت گرفته است.

استیفانو پونتیکورو، نماینده غیرنظامی ناتو، دیدریک، فرمانده قوماندانی مشترک انتقال امنیت- افغانستان و فرمانده نظامی ترکیه مستقر در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، نیز در این بازدید حضور داشته‌اند.

تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی پس از خروج نیروهای بین‌المللی که گفته می‌شود برای دپیلماتان خارجی یک مساله مهم به شمار می‌رود، به یکی از موضوعات مورد بحث در محافل مختلف تبدیل شده است.

دولت افغانستان اطمینان داده است که این میدان هوایی کماکان با معیارهای بین‌المللی فعال خواهد ماند.

امریکا و سایر کشورها نیز تأکید کرده‌اند که افغانستان را در تأمین امنیت میدان هوایی کابل کمک می‌کنند.

گزارش‌ شده است که مسوولیت تأمین امنیت میدان هوایی کابل پس از خروج نیروهای خارجی نیز به ترکیه واگذار خواهد شد. طالبان اما تأکید کرده‌اند که نیروهای ترکیه نیز باید مطابق توافق‌نامه دوحه از افغانستان خارج شوند.

دکمه بازگشت به بالا