جبهه مقاومت ملی به مناسبت ۸ ثور؛ دیروز در برابر تجاوز سرخ امروز در برابر تجاوز سیاه، سکوت نخواهیم کرد

۸صبح، کابل: جبهه مقاومت ملی با نشر پیامی به مناسبت ۸ ثور سی‌ومین سال‌روز پیروزی مجاهدین در برابر تجاوز نیروهای شوروی سابق، بر مبارزه در برابر طالبان تاکید کرده است.

این جبهه گفته است تجاوز، اشغال، ظلم و بی‌عدالتی از هر آدرسی که باشد مذموم و قابل نکوهش است و با پرداخت هر گونه قیمتی باید در برابر آن ایستاد.

این جبهه تاکید کرده است که با الهام‌گیری از مبارزان دیروز برای پاسداری از عقیده، استقلال و آزادی کشور، یک بار دیگر بر ایستاده‌گی در برابر طالبان مصمم است.

امروز پنج‌شنبه برابر است با ۸ ثور، سی‌ومین سال‌روز پیروزی مجاهدین در برابر تجاوز قشون سرخ شوروی در افغانستان.

دکمه بازگشت به بالا