خان‌آقا رضایی سند درخواست ۱۸ نوع گوشت برای اداره امور را همه‌گانی کرد

۸صبح، کابل: خان‌آقا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان سند درخواست ۱۸ نوع گوشت برای اداره امور ریاست جمهوری را همه‌گانی کرد. رضایی پیش‌تر گفته بود که برای اداره امور ریاست جمهوری ۱۷ نوع گوشت از جمله گوشت «کبک و بودنه» و «۳۰ میلیون» دالر برای سبزیجات و ترکاری قرارداد شده است. اظهارات او در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود.

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر برکنارشده مالیه روز دوشنبه، ششم دلو در یک نشست خبری اعلام کرد که یکی از دلایل برکناری او عضویتش در کمیسیون تدارکات ملی بوده است. به گفته ارغندیوال، او در یکی از نشست‌های این کمیسیون نسبت به قرارداد ۱۸ نوع گوشت مخالفت کرد و این اعتراض سبب شد که این قرارداد عقد نشود.

براساس اسنادی که خان‌آقا رضایی نشر کرده است، ۱۸ نوع گوشت برای ریاست خدمات برای ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری درخواست شده است.

در فهرست درخواستی گوشت گوسنفد رانپر خسی تازه بدون چربی، گوشت گوسفند رانپر نر تازه بدون چربی، چامپ گوشت گوسفند، گوشت گوسفند بسته نر، گوشت گوساله استخوان‌دار بدون چربی، گوشت سرخی گوساله و گوشت پشت مغز گوساله شامل است.

هم‌چنان فیلمرغ ذبح‌شده پاک شده متوسط، کبک ذبح شده پاک شده، بودنه ذبح شده پاک شده، ماهی فیلت، ماهی لقه بدون خار پاک شده بدون دم و پر، ساسیچ گوشت مرغ، ساسیچ گوشت گوساله، گوشت سرخی گاو، جگر گوسفند، گوشت مرغ ذبح شده خانه‌گی وطنی پاک شده بدون بال، جگر، گرده، گردن و سنگدان که از ۱۰۰۰ گرام تا ۱۲۰۰ گرام وزن داشته باشد و گوشت مرغ ذبح شده فارمی وطنی بدون بال، جگر، گردن و سنگدان و از ۸۰۰ گرام تا ۱۲۰۰ وزن داشته باشد، در این فهرست شامل است.

در سند آمده است که پروژه خریداری ۱۸ نوع گوشت در ۲۶ سنبله امسال به اعلان داوطلبی گذاشته شده و ۱۲ دواطلب شرط‌‌نامه را از وب‌سایت اداره تدارکات ملی دریافت و یک دواطلب نیز آفر ارائه کرده است.

پس از جلسه آفرگشایی، قرارداد ۱۸ نوع گوشت با شرکت نوبهار قلب آسیا با ارائه حداقل ۶۷ میلیون و ۷۷۶ هزار افغانی و حداکثر ۸۱ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۲۰۰ افغانی پیشنهاد شده است.

اداره امور ریاست جمهوری تاکنون درباره این اسناد چیزی نگفته است.

این داره پیش‌تر قرارداد ۳۰ میلیون دالری را برای خرید سبزی‌جات رد کرده بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن