انفجار موتربمب در غزنی؛ ۱۲ تن کشته و ۱۷۹ تن زخمی شدند