مرتضوی: آرشیف افغان فلم موقتاً به ارگ انتقال داده شده است

۸صبح، کابل: شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ ریاست جمهوری در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و دادستانی کل صورت گرفته است.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری که روز سه شنبه، ۱۹ سرطان در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، دلیل این انتقال را «مصونیت و نگهداری بهتر از آرشیف» عنوان کرد. او گفت: «هدف اساسی از انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ ایجاد مصونیت برای این ذخیره‌ی بزرگ فرهنگی و تاریخی کشور است.»

معاون سخنگوی رییس جمهور می‌گوید بر اساس گزارش هیأت مختلطی که برای بررسی وضعیت افغان فلم از سوی رییس جمهور گماشته شده بود، از این آرشیف به طور درست نگهداری نمی‌شد و ساختار تشکیلاتی ریاست افغان فلم نیز معیاری نبوده است. به گفته‌ی آقای مرتضوی، گزارش این هیأت نشان می‌دهد که عواید ریاست افغان فلم کمتر از ۲ درصد مجموع مصارف این ریاست می‌باشد.

گزارش هیأت بررسی افغان فلم نشان می‌دهد که این نهاد بیش از ۶۰ کارمند داشت و از این میان ۱۱ نفر «هیچ‌سواد نداشته‌اند» و ۱۳ تن دیگری این کارمندان «سوادشان در حد ابتدایی» بوده است.

مرتضوی در این کنفرانس خبری به نگرانی‌ها از انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ پاسخ داد و گفت: «هدف اساسی انتقال آرشیف افغان فلم به آرشیف ارگ، ایجاد مصونیت برای این ذخیره‌ی مهم فرهنگی کشور است. او تأکید کرد که آرشیف افغان فلم برای دایم در ارگ باقی نخواهد ماند ودر صورتی که افغان فلم بتواند جای مصون و معیاری برای آرشیف خود بیابد، از ارگ منتقل خواهد شد.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که از آرشیف افغان فلم در ارگ به گونه‌ی معیاری نگهداری می شود و در رأس آن افراد متخصص و حرفه‌ای قرار دارند. او تأکید می‌کند که با انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ، هیچگونه محدودیتی برای دسترسی به مواد آرشیف وجود ندارد و مقرره‌ای برای استفاده از آن تهیه می‌شود.

به گفته‌ی معاون سخنگوی ریاست جمهوری، آرشیف ارگ به شکل معیاری ساخته شده و از سوی افراد حرفوی اداره می‌شود.

این در حالی است که آرشیف افغان فلم بر اساس فرمان رییس جمهور غنی در ۱۳ سرطان به ارگ ریاست جمهوری منتقل شد. انتقال این آرشیف به ریاست جمهوری نگرانی‌های نمایندگان مجلس، هنرمندان و فرهنگیان کشور را برانگیخته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن