میررحمان رحمانی رییس مجلس شد

۸صبح، کابل: در چهارمین دور انتخابات برای تعیین رییس مجلس نماینده‌گان، میررحمان رحمانی با به دست آوردن «۵۰ درصد+۱» رأی، رییس این مجلس شد.

اعضای مجلس نماینده‌گان روز شنبه، هشتم سرطان در دور چهارم انتخابات برای کرسی ریاست مجلس، میررحمان رحمانی را به عنوان رییس انتخاب کردند.

نصاب امروز مجلس ۲۴۵ نفر اعلام شد. در این دور انتخابات، نامزد برنده به ۱۲۳رأی ضرورت داشت. میررحمان رحمانی توانست ۱۳۶رای مجلس را به دست آورد. رقیب وی، خان‌محمد وردک نیز ۹۶ رأی را کسب کرد. از مجموع آرا، دو رأی سفید و ۱۱ رأی دیگر باطل اعلام شد.

کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان شاهد چهار دور انتخابات بود که تنش‌هایی را نیز در بر داشت. جنجال‌ها برای تعیین رییس مجلس ۲۶ ثور آغاز شد که با درگیری‌های لفظی و فزیکی‌ نیز همراه بود.

دکمه بازگشت به بالا