وزارت شهرسازی: ۷۰ درصد «منازعات» در کشور بر سر زمین است

۸صبح، کابل: وزارت شهرسازی و اراضی می‌‌گوید که نزدیک به ۷۰ درصد منازعات در کشور بر سر زمین صورت می‌گیرد و در صورتی که این منازعات به موقع و به شیوه قانونی آن حل‌وفصل نشود، به تنش‌ها و درگیری در سطح جامعه منجر می‌‌شود.

در همین حال، انستیتوت مطالعات استراتژیک در یک پژوهش تازه دریافته است که غاصبان قدرت‌مند زمین خارج از محدوده‌ی پاسخ‌گویی قرار دارند و «مقامات فاسد دولتی» از موقعیت‌شان در هرم قدرت، به نفع‌شان در منازعات زمین استفاده می‌کنند. پژوهش تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک تحت نام «قدرت، نابرابری و منازعات محلی بر سرِ زمین در افغانستان؛ مطالعه مناطق حومه ‌شهر کابل» روز پنج‌شنبه، بیستم سرطان رونمایی و نشر شد.

از جانب دیگر، صیاد احمدی، رییس رسیده‌‌گی به منازعات زمین وزارت شهرسازی و اراضی در نشستی به همین مناسبت، ضمن این‌که ۷۰ درصد منازعات را در کشور را بر سر زمین اعلام کرد، گفت که تاکنون ۱۸ هزار غاصب زمین در کشور شناسایی و پرونده‌ی آن‌ها به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است.

این مقام وزارت شهرسازی و اراضی، تنش بر سر زمین را چند نوع و در چند سطح توصیف کرد و گفت که منازعه بر سر زمین می‌تواند میان اشخاص حقوقی و یا حکمی بروز کند. او افزود که سه نوع نزاع بر سر زمین در افغانستان وجود دارد که شامل منازعه میان دو یا چند شخص، دو یا چند نهاد دولتی و یا هم میان اشخاص و دولت می‌باشد. به گفته او، در صورتی که منازعه بر سر زمین میان چند شخص باشد، رسیده‌گی به این قضیه مسوولیت ریاست حقوق در کابل و یا ریاست‌های عدلیه در ولایت است. در صورتی که منازعه میان شخص و دولت و یا هم میان نهادهای دولتی شکل گیرد، قضایای دولت به این نوع منازعه رسیده‌گی می‌کند.

با این حال، تحقیقی که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک از نسبت سلسه مراتب «پنهان» قدرت و تشدید منازعات زمین پرده برداشته است. این تحقیق نهادهای عدلی و قضایی را در امر رسیده‌گی به منازعات زمین ناتوان دانسته است.

بر اساس این تحقیق، نهادهای پالیسی‌ساز با طرح برنامه‌ها در برخی موارد سبب تضعیف یک گروه و فرودستی گروه دیگر در یک منطقه شده است که این مسأله نابرابری قدرت را به میان می‌آورد و دامنه منازعات بر سر زمین را گسترده‌تر می‌کند.  

تحقیق انستیتوت مطالعات استراتژیک ناظر بر چگونه‌گی «سلسه مراتب قدرت و نابرابری ساختاری» در پس زمینه منازعات زمین در مناطق حومه‌های شهر کابل است.

دکمه بازگشت به بالا