وزارت داخله: هیچ شرکت و ورکشاپ خصوصی حق ترمیم و پروگرام وسایل مخابر‌ه‌ای را ندارد

۸صبح، کابل: وزارت امور داخله در یک دستور تازه گفته است که هیچ ورکشاپ و نهاد خصوصی حق ندارد وسایل مخابره‌ای را ترمیم یا پروگرام کند.

این وزارت در اطلاعیه‌ای روز یک‌شنبه، ۸ حوت گفته است که ورکشاپ‌ها و نهادهای خصوص اجازه ترمیم وسایل مخابره‌ای را ندارند.

وزارت داخله همچنان خاطرنشان کرده است که مالکان شرکت‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی، هوتل‌ها، تاجران ملی و آن‌ عده کسانی‌ که از سیستم‌های مخابره‌ای بدون داشتن جواز استفاده می‌کنند و یا هم تاریخ اعتبار جوازهای‌شان به پایان رسیده است، فوراً باید جواز تازه گرفته و یا آن را تمدید کنند.

این وزارت افزوده است: «هرگونه استفاده از وسایل مخابره‌ای بدون جواز جرم بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

گفتنی است که این نخستین دستور وزارت داخله برای منع ترمیم و پروگرام وسایل مخابره‌ای توسط نهادهای خصوصی و ورکشاپ‌ها است.

وزارت داخله در مورد چرایی این اقدام چیزی نگفته است.

دکمه بازگشت به بالا