وزارت صنعت و تجارت: دهلیز‌های هوایی توان انتقال تربز را ندارند