وزارت مالیه معاشات ازدیادی معلمان و کارمندان پایین‌رتبه را از بودجه وسط سال اجرا می‌کند

۸صبح، کابل: وزارت مالیه می‌گوید که معاشات ازدیادی کارمندان پایین‌رتبه دولتی و آموزگاران را از اول حمل اجرا می‌کند، اما این  مهم را از بودجه وسط سال پرداخت می‌کند.

محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه، روز پنج‌شنبه، دوازدهم حمل، در یک نشست خبری در کابل گفت، این وزارت تعهد دارد که معاشات ازدیادی آموزگارن و کارمندان بست هشت الی چهار را از اول حمل اجرا کند. او اما تصریح کرد که این معاشات از آن‌جایی که طی مراحل قانونی دارد، به‌ طور یک‌جایی از بودجه وسط سال پرداخت می‌شود.

آقای پاینده خاطرنشان کرد که این وزارت به همکاری کمیسیون اصلاحات،  معاشات «ان‌تی‌ای» را برای تمویل آن بازنگری و بررسی می‌کند. به گفته او این معاشات تا اخیر حمل قابل اجرا است، اما پس از آن بست‌هایی که معاش ان‌تی‌ای دریافت می‌کنند را بررسی و در صورت ضرورت، آن‌ها را حفظ می‌کند.

او گفت: «جاهایی که حفظ شود، ادامه پیدا کند. تا اخیر حمل کسانی که ضرورت نباشد، قراردادشان حذف می‌شود.»

به باور او، اگر معاشات ان‌تی‌ای بازنگری نشود و در ادارات جذب شود، حکومت باید قیمت گزافی را پرداخت کند. سرپرست وزارت مالیه افزود، این قابل قبول نیست که یک شخص ۱۶ سال در یک اداره این معاش را دریافت کند. او گفت که معاشات ان‌تی‌ای باید کوتاه‌مدت باشد.

گفتنی است که طرح ازدیاد معاشات از سوی مجلس نماینده‌گان پیشنهاد شده است. این مجلس دو بار سند بودجه را به دلیل گنجانیده نشدن این طرح، رد کرده بود. سرانجام مجلس نماینده‌گان و حکومت به توافق رسیدند که سر از ماه حمل به مقدار دو هزار افغانی به معاشات آموزگان و کارمندان پایین‌رتبه دولتی افزوده شود.

دکمه بازگشت به بالا