وزارت معارف: عاملان خشونت با شاگردان مکاتب از وظیفه طرد می‌شوند

۸صبح، کابل: وزارت معارف هشدار داده است که از این پس با عاملان خشونت با شاگردان مکاتب در جریان ساعات درسی با شدیدترین سزای انضباطی مجازات خواهند شد. این وزارت روز پنج‌شنبه، سیزدهم سرطان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بر اساس ماده ۳۹ قانون معارف، تعذیب جسمی‌ و روحی شاگردان جواز ندارد. در خبرنامه این وزارت آمده است: «برای عاملان خشونت و تعذیب شاگردان در محیط مکتب طرد وظیفه تجویز می‌شود».

هم‌چنان برای تطبیق این کار، به مسوولان نظارت آموزشی وزارت معارف هدایت داده شده است تا چگونه‌گی برخورد آموزگاران، مدیران و همه کارمندان مکاتب را به گونه جدی زیر نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده برخورد خشن با شاگردان، عاملان آن را مجازات کنند. در خبرنامه این وزارت تاکید شده است که هر نوع برخورد خشن حتا اگر به منظور تادیب و اصلاح شاگردان باشد، نیز مورد پی گرد قانونی قرار خواهد گرفت.

از این پیش وزارت معارف در گام‌هایی اصلاحی، قیچی زدن و تراشیدن موی سر شاگردان توسط کارکنان مکاتب را ممنوع اعلام کرده است. مسوولان وزارت معارف دلیل برداشتن گام‌های اصلاحی را به منظور پیش‌گیری از آسیب‌های روحی و روانی به شخصیت شاگردان اعلام کرده است.

این در حالی است که شماری زیادی از شاگردان مکاتب از رویه و برخورد نامناسب شماری از آموزگاران مکاتب دولتی ابراز نارضایتی می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، شکایات زیادی در پیوند به رویه خشن، لت‌وکوب، توهین و تحقیر شاگردان از سوی شماری از آموزگاران مکاتب دولتی نیزد وزارت معارف ثبت شده است.

دکمه بازگشت به بالا