میک به برشنا: به منظور خودبسنده‌گی باید روند صدور بل و میترخوانی به شکل مؤثر مدیریت شود

۸ صبح، کابل: کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، میک، گزارش تعقیبی‌اش را در مورد چگونگی تطبیق سفارشات این نهاد در مورد آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در شرکت برق افغانستان، برشنا، همگانی ساخت.

پژوهش‌گران میک در گزارش قبلی شان به منظور جلوگیری از فساد در این نهاد، ۶۵ سفارش را جهت تطبیق با مسوولان برشنا شریک ساخته بودند. اکنون مسوولان میک می‌گویند که از این شمار سفارش، ۵۱ سفارش آن به شکل کامل و ۴۴ سفارش به شکل قسمی تطبیق شده است.

در گزارش تازه میک گفته شده که پنج مورد از سفارشات این کمیته اصلاً تطبیق نشده‌ است و یک سفارش از آن‌جا که دیگر حایز اعتبار نبود، حذف شده است.

در نخستین گزارشی که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مورد شرکت برشنا نشر کرد، روی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری روی ساختار قانونی این نهاد، اداره و تنظیم امور سازمانی شرکت، پالیسی‌های مبارزه علیه فساد اداری، منابع برق، دسترسی به برق، راهکار رسیده‌گی به شکایات، حصول قروض مشترکین برشنا شرکت از بابت صرفیه‌ برق، غصب دارایی‌های ثابت شرکت برشنا و مدیریت منابع بشری این نهاد تمرکز کرده بود.

اکنون مسوولان میک می‌گویند که پس از نشر این گزارش، پیشرفت‌ها و اصلاحات زیادی در برخی از بخش‌های شرکت برشنا رونما شده است.

در گزارش تعقیبی میک آمده که مسوولان شرکت برشنا به منظور ایجاد یک ساختار سازمانی مؤثرتر، گام‌هایی را  برای جدا کردن هیأت مدیره از مجمع سهامداران هم از نگاه کاری و هم از نگاه ترکیب افراد، برداشته است.

در این گزارش گفته شده که شرکت برشنا با روی دست گرفتن تدابیر تخنیکی و راهکار کنترل توانسته که میزان ضایعات برق را از ۳۸ به ۳۳ درصد کاهش دهد. در این گزارش به نقل از مسوولان برشنا نقل شده که ۱۰ درصد از ضایعات برق، تخنیکی است، در حالی که ۳۲ درصد آن دزدی و ضایعات تجاری می‌باشد.

در ادامه این گزارش آمده که شرکت برشنا برای کاهش دزدی و تبانی کارمندانش با مصرف‌کننده‌گان، شمار میترخوانان را افزایش داده است. طبق این گزارش، به منظور جلوگیری از فساد در این شرکت، کارمندان بخش بررسی داخلی و تفتیش نیز بیشتر شده و تشکیل آن از ۷ به ۳۲ کارمند افزایش یافته است.

با این حال کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری بار دیگر به شرکت برشنا پیشنهاد کرده که به منظور خودبسنده‌گی این شرکت مهم است که روند صدور بل و میترخوانی به شکل مؤثر مدیریت شود.

در این گزارش میک گفته شده که اساس‌نامه شرکت برشنا باید با درنظرداشت قانون شرکت‌های دولتی و قانون تنظیم خدمات انرژی تعدیل گردد و تعدیلات باید مواردی از قبیل وضع معیارهای مشخص برای ارزیابی کارکرد اعضای هیأت مدیره و کمیته تفتیش را شامل شود.

در این گزارش آمده که شرکت برشنا با قانون تنظیم خدمات انرژی، حتا سه سال پس از تصویب آن انطباق نیافته‌ است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن