مایکل بیری برنده نخستین جایزه بین‌المللی ابن‌سینا شناخته شد