میک: مقرره‌های سخت‌گیرانه وزارت معارف برای مکاتب خصوصی فسادزا است

عبدالاحمد حسینی

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» روز چهارشنبه،‌ پانزدهم عقرب، با نشر پنجمین گزارش تعقیبی‌اش در مورد چگونه‌گی تطبیق سفارش‌های این نهاد در مورد «آسیب‌پذیری‌های فساد ادارای» در وزارت معارف، می‌گوید مقرره‌هایی که وزارت معارف برای مکاتب خصوصی طرح کرده‌، قابل تطبیق نیست. این کمیته می‌گوید که سخت‌گیرانه بودن این مقرره‌ها، وزارت معارف را در برابر فساد آسیب‌پذیر می‌سازد.

میوند روحانی، رییس دارالانشای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» روز چهارشنبه، پانزد‌هم عقرب، پنجمین گزارش نظارتی از تطبیق سفارش‌های مبارزه با فساد اداری در وزارت معارف را همه‌گانی کرد. آقای روحانی با نشر این گزارش گفت، نظارت و ارزیابی آن‌ها نشان می‌دهد که مقرره‌های وزارت معارف در خصوص مکاتب خصوصی، قابل تطبیق نبوده و این قواعد سخت‌گیرانه زمینه‌‌ساز فساد اداری در این مکاتب شده است.

مکاتب خصوصی در سال‌های اخیر از لحاظ کمی رشد قابل توجه داشته است و براساس معلومات این نهادها، دو هزار و ۲۱۸ باب مکتب خصوصی در سراسر کشور فعالیت دارند. رییس دارالانشای کمیته میک اما گفت که شمار زیادی از این مکاتب، شرایط تعریف شده در این مقرره را ندارند و این مقرره بهانه‌ای دست هیأت بررسی و نظارت‌کننده داده است تا با مسوولان مکاتب خصوصی سازش و تبانی کنند.

میوند روحانی، رییس دارالانشای میک، اعطای جواز به مکاتب خصوصی، پرداخت مالیات، اخذ فیس و نصاب تعلیمی در مکاتب خصوصی را از مواردی عنوان کرد که در برابر فساد آسیب‌پذیر اند.

براساس معلومات این کمیته، وزارت معارف برای تأسیس مکاتب خصوصی، مقرره‌هایی چون داشتن جواز سرمایه‌گذاری، بیمه، داشتن تعمیر مناسب، تحویل مبلغ نقدی (۵۰ هزار افغانی از اشخاص حقیقی و حکمی در داخل کشور و ۲۵ هزار افغانی از اشخاص حقیقی و حکمی در خارج از کشور) به عنوان حق‌الامتیاز تأسیس، تحویل تضمین بانکی معادل ۱۰ فیصد عواید سالانه، تجهیزات مکمل صنفی و درسی، کمک‌های اولیه صحی، تشناب‌های صحی با در‌نظر‌داشت ۵۰ شاگرد یک تشناب، داشتن ساختار تشکیلاتی، مراعات نمودن فاصله حداقل ۵۰۰ متر از مکاتب دولتی و ۲۰۰ متر از مکاتب خصوصی، داشتن کارمندان واجد شرایط، پرداخت مالیات از عواید مطابق احکام قانون، اخذ فیس مطابق لایحه و نصب آله‌ی ضد حریق در نظر گرفته است.

آقای روحانی گفت تطبیق موارد ذکرشده در مکاتب خصوصی، ممکن نیست. به گفته او، شماری از این مکاتب در تطبیق این مقرره‌ها ناتوان اند و این سبب می‌شود تا به پرداخت رشوه با هیأت بررسی‌کننده تبانی و سازش کنند. او گفت که مطابق این مقرره، مکاتب خصوصی باید با مراعات کردن فاصله معیاری از مکاتب خصوصی و دولتی فعالیت کنند، اما نظارت و یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که در شماری از نقاط کشور، به ویژه در شهر کابل، این مقرره رعایت نشده و این مکاتب در فاصله اندک و خلاف این مقرره‌ها فعالیت دارند.

هم‌چنان اعطای جواز فعالیت به مکاتب خصوصی در برابر فساد نیز آسیب‌پذیر است. به گفته آقای روحانی اکنون شماری از مکاتب که جواز ابتداییه را از وزارت معارف دریافت می‌کنند، بر‌خلاف آن در بخش متوسطه و لیسه نیز فعالیت دارند. افزون بر این او گفت که نصاب تعلیمی در تمام مکاتب معارف به ویژه در مکاتب خصوصی با مشکل روبه‌رو است. به گفته او، شماری از مکاتب خصوصی، برخی مضامین جدید در نصاب‌های‌شان اضافه کرده‌ و یا هم در نصاب‌های‌شان تغییرات آورده‌اند. او گفت: «در شماری از مکاتب، مضامین جداگانه در نصاب‌های‌شان افزوده‌اند و یا هم برعلاوه مضامین دینی، بخش‌های دینی را در مضامین ساینسی گنجانیده‌اند. این مشکل هم در کابل و هم در ولایات دیده شده است.»

در کنار این، مکاتب خصوصی براساس رقابت و بازار آزاد، در بدل آموزش، فیس خودسرانه تعیین می‌کنند. این در حالی است که وزارت معارف مطابق مقرره‌ای که برای مکاتب خصوصی در نظر گرفته است، فیس مشخص تعیین کرده است. آقای روحانی گفت که اکثر مکاتب خصوصی مطابق این مقرره عمل نکرده‌ و گفته‌اند که آن‌ها مطابق بازار آزاد فیس تعیین می‌کنند و وزارت معارف حق تعیین فیس برای این مکاتب را ندارد.

از سوی دیگر، آقای روحانی از نحوه نظارت وزارت‌های معارف و مالیه از مکاتب خصوصی انتقاد کرد. رییس دارالانشای کمیته میک گفت که وزارت معارف نظارت مؤثر از این مکاتب ندارد. به باور او، عدم نظارت دقیق از این مکاتب، سبب شده که عواید این مکاتب به گونه‌ی درست جمع‌آوری نشود. او گفت: «اکثر مکاتب عواید خود را کم می‌زنند تا مالیات خود را کم بدهند.»

از سوی دیگر، کمیته میک از میزان کم تطبیق سفارشاتش در دور پنجم، ناراضی به‌ نظر می‌رسد. معصومه یعقوبی، آمر ارشد بررسی کمیته میک گفت که این کمیته ۱۱۳ سفارش اصلاحی را جهت محو فساد اداری به وزارت معارف سپرده بود که از این میان، این وزارت توانسته ۳۷ سفارش این کمیته را تطبیق کند. هرچند او اضافه کرد که در چهار دوره‌ی دیگر، این وزارت به گونه قابل توجه در تطبیق این سفارش‌ها پیش‌رفت داشت، اما در دور پنجم، وزارت معارف چنان‌چه باید‌، سفارش‌ها را تطبیق نکرده است.

خانم یعقوبی تصریح کرد که وزارت معارف توانسته است سفارش‌های این کمیته در بخش‌های نظارت موردی جامعه مدنی از پروسه استخدام در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، نشر گزارش بررسی پالیسی آموزش محلی، ایجاد کارشیوه برای رسیده‌گی به شکایات، تأسیس کمیته عالی تفتیش، تدوین و نشر پلان جامع اصلاحات و پلان مبارزه با فساد اداری، بهبود در زمینه آگاهی‌دهی در‌باره معارف، افزایش ده درصدی مفتشان ریاست داخلی تفتیش و یادداشت‌برداری و مستندسازی نشست‌های شوراهای فعال اداری مکاتب در وزارت معارف را به‌گونه‌ی‌ کامل تطبیق کند. با این حال وی از تطبیق نشدن متباقی سفارش‌های اصلاحی این کمیته انتقاد کرد. او گفت که وزارت معارف نتوانسته است ۷۶ سفارش این کمیته را به‌گونه‌ی کامل تطبیق کند. به سخنان او: «۷۶ سفارش دیگر باقی یا هم در حال تطبیق و یا هم به گونه‌ی قسمی تطبیق شده است.»

 

مقرره مکاتب خصوصی تعدیل می‌شود

در همین حال وزارت معارف با تأیید گزارش «میک» مبنی بر سخت‌گیرانه بودن مقرره‌های این وزارت برای مکاتب خصوصی، می‌گوید که این مقرره‌ها برای مکاتب خصوصی قابل تطبیق نیست و این وزارت درصدد تعدیل این مقرره‌ها است.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، به ۸صبح گفت در مقرره جدید که قرار است برای مکاتب خصوصی ایجاد شود، در تمامی موارد اصلاحات آورده شده است. او با تأیید این‌که وزارت معارف در بخش نظارت از مکاتب خصوصی با ضعف دچار بوده است، گفت که در مقرره جدید در قسمت نظارت از مراکز تعلیمی خصوصی کارهایی انجام داده‌اند. به گفته او در تشکیل جدید وزارت معارف «آمریت نظارت بر مراکز خصوصی» ایجاد شده و این آمریت دارای تشکیل ۵۰ نفری است. به گفته او، با ایجاد شدن این مرکز، نظارت از مکاتب خصوصی به وجه احسن صورت خواهد گرفت.

هم‌چنان خانم نزهت تصریح کرد که در بخش صدور جواز برای مکاتب خصوصی نیز سهولت آورده شده است. به گفته او، وزارت معارف فورم آنلاین را در سایتش گذاشته است که براساس آن متقاضیات تأسیس مکاتب خصوصی می‌توانند با خانه‌پری کردن این فورم، درخواست اخذ جواز برای تأسیس مکاتب خصوصی کنند. او گفت: «از این کارشیوه پروسه اخذ جواز ساده‌تر شده است.»

افزون بر این، نوریه نزهت تصریح کرد که محدودیت زمانی نیز بر جواز مکاتب برداشته است. پیش از این، برای اخذ جواز یک زمان معین در نظر گرفته شده بود و با گذشت این محدوده زمانی صدور جواز متوقف بود. خانم نزهت تأیید کرد که این محدودیت باعث ترویج فساد اداری در وزارت معارف شده بود و اکنون با برداشتن این محدودیت زمانی، جلو فساد اداری در این وزارت گرفته شده است.

از سوی دیگر، نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، در مورد تطبیق نشدن شماری از سفارش‌های میک، گفت که به دلیل کم بودن زمان، این وزارت نتواسته است تمام سفارشات میک را برای مبارزه علیه فساد اداری تطبیق کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن