عضو مجلس نماینده‌گان: ۷۰ درصد عواید به جیب یک نفر می‌رود

۸صبح، کابل: گل‌احمد کمین، نماینده مردم قندهار در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ۷۰ درصد عواید کشور به جیب یک نفر می‌رود.

کمین این ادعا را روز دوشنبه، بیستم ثور در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان مطرح کرد. او گفت که در این مورد اسناد دارد.

نماینده مردم قندهار در مجلس نماینده‌گان خطاب به رییس جمهور غنی گفت که اگر جنگ را محدود و تولید مواد مخدر را کنترل و فقر را مهار نمی‌تواند، فساد را باید کنترل کند.

گل‌احمد کمین می‌گوید که مهار فساد «کارخانه‌گی» رییس جمهور است. او خطاب به رییس جمهور غنی گفت: «در میان وزیرانت دزد است، در میان والیانت دزد است و در میان قوماندان و رییسانت دزد است».

او در ادامه افزود: «همین حالا ۷۰ درصد عواید به جیب یک نفر می‌رود. در ۵۰ درصد مصارف فساد است».

نماینده قندهار در مجلس نماینده‌گان با تأکید گفت که اگر رییس جمهور غنی با فساد مبارزه نکند، و «فساد به این شکل ادامه یابد، در آن صورت ما به همه کشورها و نهادهای بین‌المللی اسناد را می‌سپاریم که کدام وزیرت دزد است، کدام والی و کدام مقامت دزد است».

در همین حال، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در سخنان پایانی ساعت امتیازی مجلس نماینده‌گان با استناد به سخنان گل‌احمد کمین گفت که حکومت باید با فساد به صورت جدی مبارزه کند.

رحمانی افزود: «قسمی که کمین صاحب گفت، فساد مالی در کمرگات کشور نگران‌کننده است. براساس گفته‌های کمین صاحب، ۷۰ فیصد عواید گمرکات به جیب یک نفر می‌رود».

در همین هنگام، اعضای مجلس نماینده‌گان خواستار معرفی فردی شدند که ۷۰ درصد عواید کشور به جیبش می‌رود.

رییس مجلس نماینده‌گان از کمین خواست که اسناد خود را در این مورد به نشست عمومی ارائه کند.

حکومت افغانستان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

دکمه بازگشت به بالا