دیدار ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا با تیم دختران رباتیک افغانستان