مدودف: غرب برنامه درازمدت برای نابودی روسیه دارد

در ادامه جنگ اوکراین و روسیه، رییس جمهور سابق و معاون شورای امنیت این کشور گفته است که غرب برنامه درازمدت برای نابودی روسیه دارد.

دیمیتری مدودف، با اشاره به تهدیدهای غرب علیه روسیه روز دوشنبه، ۸ آگست، به خبرگزاری تاس گفته است که جنگ ۲۰۰۸ در گرجستان، گسترش اتحاد نظامی ناتو به سمت شرق و جنگ اوکراین بخشی از تلاش امریکا و متحدانش برای نابودی روسیه است.

با این حال، مدودف تأکید کرده است که کشورش به اهداف خود در اوکراین دست خواهد یافت.

مدودف افزوده است: «روسیه در حال انجام یک عملیات نظامی ویژه در اوکراین است و این کشور طبق شرایط ما به صلح دست می‌یابد.»

این در حالی است که جنگ اوکراین تأثیر عمیق اقتصادی بر جهان گذاشته و شمار زیادی از کشورها خواهان توقف این درگیری هستند.

دکمه بازگشت به بالا